Ξεκινά το πασχαλινό… σαφάρι

29 March 2017

Ξεκινά το πασχαλινό… σαφάρι

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο ζητά από τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιο που υπογράφει ο Γ.Γ. Αντώνης Παπαδεράκης.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι την πασχαλινή περίοδο, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κλπ.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (ΥΠΑΑΤ, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας, κλπ.), για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών, και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμάνια κλπ.

Βάρος θα δοθεί στον έλεγχο των επιτηδευματιών ως προς:

-Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

-Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη) – ενδείξεις ιδίως δε σε περιπτώσεις ανακριβών – παραπλανητικών ενδείξεων.

-Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.

-Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων σε όλα τα στάδια διακίνησης.

-Την ελλιπή στάθμιση.

Οι σχετικές επισημάνσεις (αναφέρει η εγκύκλιος) θα πρέπει να αναγράφονται όπου αυτό απαιτείται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και να είναι άμεσα ορατές στους καταναλωτές. Θα πρέπει να αποφεύγονται εκφράσεις, σήματα ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση τον καταναλωτή.

Ειδική μνεία γίνεται επίσης στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρμονισμένες πρακτικές, μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες, δεσπόζουσα θέση κλπ.), ενώ ζητείται από τις Περιφέρειες να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. «Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κλπ.) προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον» αναφέρει η εγκύκλιος και τονίζει:

«Ειδικότερα όσον αφορά τα κρέατα, σε ισχύ βρίσκεται:

Α) Το άρθρο 16 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί «Τήρησης βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή » όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, Δημοτικά κλπ) στα οποία γίνεται σφαγή ζώων, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των ζώων, τα οποία προσκομίζονται σε αυτά για σφαγή.

Β) Το άρθρο 18 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί «Παραπροϊόντων σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων» όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι καθ' όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται, σε αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και οι συκωταριές με το κιλό, με εξαίρεση την περίοδο από Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, όπου μπορούν να πωλούν αμνοερίφια μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους, όπου τα κεφαλάκια πωλούνται σε τιμή ανά κιλό.

Γ) Το άρθρο 24 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί « Επισήμανσης» κατά το στάδιο της λιανικής. Όσον αφορά την επισήμανση, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στον έλεγχο των καταστημάτων λιανικής πώλησης νωπών κρεάτων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η ένδειξη προέλευσης του κρέατος που θα αναγράφεται στις πινακίδες ή τιμοκαταλόγους των λιανοπωλητών, δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την ένδειξη της προέλευσης της φερόμενης επί των σφαγίων σφραγίδας, σε συνδυασμό και με την αναγραφή της προέλευσης και επί των σχετικών τιμολογίων αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 13 «παραστατικά εμπορίας και διακίνησης» του ν. 4177 /2013 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί « Στοιχείων ενδείξεων στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών κατεψυγμένων».

7). Επίσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή:

α) Στην εμπορία και διακίνηση των πτηνοτροφικών προϊόντων (αυγά) ήτοι πλήρης επισήμανση από εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο επί του κελύφους αυτών, καθώς και αναγραφή των προβλεπομένων από τον Καν. 589/2008 ενδείξεων επί των συσκευασιών διακίνησης καθώς και επί των παραστατικών.

β) Στην εμπορία και διακίνηση προϊόντων ζύμης (τσουρέκια κλπ.) με προσθήκη ή μη άλλων γλυκαντικών ουσιών. Επί της συσκευασίας αυτών θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως και ευκρινώς στην ελληνική γλώσσα τα συστατικά και ο υπεύθυνος διάθεσης του προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία».

29 March 2017
Banner
Banner