Κρίσιμη για τον κλάδο επεξεργασίας κρέατος η αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων

27 January 2020

Κρίσιμη για τον κλάδο επεξεργασίας κρέατος η αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 1ο Θεματικό Εργαστήριο (WorkShop) της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, ως δικαιούχος φορέας της Πράξης, στις 23/1/2020 στα γραφεία του, Ξενοφώντος 15Α, στην Αθήνα.

Στο εργαστήριο, που είχε θέμα «Upskilling Εργαζομένων: Νέες προοπτικές στην αγορά εργασίας μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τύπου και εργοδοτικών φορέων, στελέχη των επιχειρήσεων κρέατος, ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, εργαζόμενοι εν δυνάμει υποψήφιοι ωφελούμενοι κλπ.

Το θεματικό εργαστήριο επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας για νέες γνώσεις και πιστοποιημένες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων των εργαζομένων στον κλάδο του κρέατος. Συγκεκριμένα επισημάνθηκε η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης όσον αφορά:

  • στην αναβάθμιση των γενικών και ειδικών επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο του κρέατος και στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και ικανότητας,
  • στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και ανέλιξη,
  • στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους,
  • στη διατήρηση επισφαλών θέσεων εργασίας,
  • στην πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και σύγχρονες γνώσεις σύμφωνα με τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας,
  • στην αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων και δικαιωμάτων μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης.

Παράλληλα, το workshop ήταν μία καλή ευκαιρία για να απαντηθούν ερωτήματα και να δοθούν διευκρινίσεις που αφορούσαν στην υποβολή αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων υποψηφίων, στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης για τη συμμετοχή εργαζόμενων στην Πράξη που είναι σε εξέλιξη.

27 January 2020
Banner