Κόστος παραγωγής και δασική στρατηγική στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

11 November 2021

Κόστος παραγωγής και δασική στρατηγική στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Η δασική στρατηγική για το 2030 είναι ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στις 15 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με τη δασική στρατηγική της Ε.Ε. για το 2030. Η στρατηγική παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και αποσκοπεί στην:

  • προσαρμογή των δασών της Ευρώπης για την αντιμετώπιση απειλών όπως η κλιματική αλλαγή
  • διατήρηση του ρόλου των δασών ως καταβοθρών άνθρακα
  • διατήρηση και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων
  • διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των δασικών πόρων

Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη στρατηγική κατά την προηγούμενη σύνοδο του Οκτωβρίου. Οι υπουργοί εξέφρασαν ικανοποίηση για τη στρατηγική και υπογράμμισαν την ανάγκη εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων.

Κατάσταση της αγοράς

Κρίσιμο σημείο συζήτησης, αποδεικνύονται και οι εξελίξεις στην αγορά αγροτικών προϊόντων, δεδομένης της σοβαρής αύξησης του κόστους παραγωγής και των προβλημάτων που δημιουργεί. Οι υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων με βάση πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε βασικούς τομείς όπως το χοίρειο κρέας, τα σιτηρά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ παράλληλα θα θίξει ζητήματα όπως το εμπόριο με τρίτες χώρες, η χαλάρωση των περιορισμών λόγω της COVID-19 και οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των ζωοτροφών.

Άλλα θέματα

Οι υπουργοί της ΕΕ θα ενημερωθούν από την Επιτροπή για την πρόοδο των ετήσιων διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2022. Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να παρέχει καθοδήγηση στην Επιτροπή, η οποία ηγείται των διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, και τελικά να εγκρίνει την πρόταση σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις πριν από την επίσημη περάτωση των διαβουλεύσεων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με:

  • τη διάσκεψη με θέμα «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 2021
  • την εβδομάδα επικονιαστών της ΕΕ 2021
  • τη 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ

Η ισπανική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει σχετικά με τις επιπτώσεις της ηφαιστειακής έκρηξης στην τοπική γεωργία της νήσου Λα Πάλμα και την ανάγκη στήριξης των γεωργών. Η σλοβακική αντιπροσωπία θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις δυσκολίες χειρισμού των πληθυσμών καφέ αρκούδων και λύκων.

11 November 2021
Banner