Κοινή αγορά και ΚΑΠ στην ατζέντα των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας, 19 και 20/10

16 October 2020

Κοινή αγορά και ΚΑΠ στην ατζέντα των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας, 19 και 20/10

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείς της Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο, υπό την προεδρία της Γερμανίδας υπουργού Τροφίμων και Γεωργίας, Γιούλια Κλόκνερ.

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι βασικό σημείο της ημερήσιας διάταξης και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επιδιώκοντας να καθορίσουν μια γενική προσέγγιση επί των τριών κανονισμών που προβλέπονται στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ:

  • κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ
  • κανονισμός περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ)
  • οριζόντιος κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ

Επιπλέον, οι υπουργοί της Ε.Ε. αναμένεται να καθορίσουν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις των κρατών μελών για τα δέκα σημαντικότερα από εμπορική άποψη αλιευτικά αποθέματα στη Βαλτική Θάλασσα για το 2021. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των TAC και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι υπουργοί προτίθενται να εκδώσουν συμπεράσματα σχετικά με τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που παρουσιάστηκε από την Κομισιόνστις 20 Μαΐου 2020, ως μια από τις βασικές δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μέτρα για το βόειο και παρεκκλίσεις σε δραστηριότητες σφαγής και μεταποίησης

Υπό τον τίτλο Διάφορα, στην ατζέντα της συζήτησης θα βρεθούν επιμέρους θέματα, όπως:

Μέτρα στον τομέα του βόειου κρέατος. Η ισπανική αντιπροσωπεία (εξ ονόματος και των αντιπροσωπειών της Κροατίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Λετονίας) θα υποβάλει στο Συμβούλιο κοινή δήλωση σχετικά με την ανάγκη θέσπισης πρόσθετων μέτρων στον τομέα του βόειου κρέατος ως συνέπεια της κρίσης COVID-19.

Νόμος για την υγεία των ζώων. Η Ρουμανία (εξ ονόματος 15 κρατών μελών) θα υποβάλει δήλωση με την οποία ζητείται η αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του νόμου για την υγεία των ζώων.

Δραστηριότητες σφαγής και επεξεργασίας. Η γαλλική αντιπροσωπεία θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο (εξ ονόματος έξι κρατών μελών) δήλωση σχετικά με παρεκκλίσεις στους κανόνες υγιεινής για τοπικές δραστηριότητες σφαγής και επεξεργασίας.

16 October 2020
Banner