«Κοινές αρχές και κοινοί κανόνες, αναγκαίοι όροι για αποτελεσματική ΚΑΠ»

30 January 2018

«Κοινές αρχές και κοινοί κανόνες, αναγκαίοι όροι για αποτελεσματική ΚΑΠ»

«Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνεχή και αυξημένη προστιθέμενη αξία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους γεωργούς, τις αγροτικές κοινότητες και τους πολίτες μετά το 2020; Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θα πρέπει να θέσουμε σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί αυτό;»

Τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα απασχόλησαν μεταξύ άλλων το χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παραβρέθηκε ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.

Ο κ. Αποστόλου σημείωσε κατά την παρέμβασή του ότι η προστιθέμενη αξία της ΚΑΠ μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον εφόσον διασφαλιστεί ένας επαρκής προϋπολογισμός, μια σταθερότητα στους πόρους. Διαφορετικά, όπως είπε, η ΚΑΠ δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους της, όπως αυτοί ορίζονται από τη Συνθήκη, αλλά και στις διάφορες προκλήσεις, με ορατό τον κίνδυνο υπονόμευσης αυτής καθ’ εαυτής της ΚΑΠ μακροπρόθεσμα.

Στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της σύγκλισης των ενισχύσεων υπογραμμίζοντας ότι η διαφορά των ενισχύσεων ανά εκτάριο μεταξύ των Kρατών-Μελών βασίζεται σε διαφορετικές γεωργικές και οικονομικές πραγματικότητες οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Πιο αναλυτικά, στην ομιλία του ο κ. Αποστόλου ανέφερε:

«Για μας, η εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς μας, η επισιτιστική ασφάλεια, η ενιαία αγορά, οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η ευημερία των αγροτικών περιοχών αλλά και η διασφάλιση συνθηκών που θα προσελκύσουν νέους ανθρώπους στη γεωργία θα πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους της ΕΕ για την ΚΑΠ μετά το 2020. Αντίστοιχα, η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές για τον καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, συμπληρώνουν τον κατάλογο των βασικών μας προτεραιοτήτων.

Με τη σειρά τους, η έρευνα και η τεχνολογία θα επιτρέψουν στην γεωργία να γίνει ακόμη περισσότερο βιώσιμη και ανταγωνιστική. Είναι τα εργαλεία στα χέρια των εθνικών διοικήσεων και των γεωργών για να αντιμετωπιστούν προκλήσεις και να επιτευχθούν στόχοι, είτε αφορούν στο περιβάλλον και στο κλίμα είτε στους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους».

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα της Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών («Ποιο θα πρέπει να είναι το κατάλληλο επίπεδο της προτεινόμενης αύξησης της επικουρικότητας για τα διάφορα μέσα πολιτικής –άμεσες ενισχύσεις, μέτρα στήριξης της αγοράς, περιβαλλοντικά στοιχεία, αγροτική ανάπτυξη– προκειμένου να διατηρηθεί ο κοινός χαρακτήρας της ΚΑΠ και παράλληλα να δοθεί ευελιξία στα κράτη  μέλη; Θεωρείτε ότι τα προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια αποτελούν κατάλληλο μέσο για την εφαρμογή του αυξημένου βαθμού επικουρικότητας και ποιες είναι οι ουσιαστικές παράμετροι ώστε να εκπληρώσουν επαρκώς τον ρόλο αυτό;»), ο κ. Αποστόλου επισήμανε:

«Πιστεύω ότι η αύξηση της επικουρικότητας αποτελεί μια αληθινή πρόκληση για το μέλλον του Κοινού χαρακτήρα της ΚΑΠ. Προφανώς και υποστηρίζουμε την αρχή της επικουρικότητας, που δίνει περισσότερο χώρο στα κράτη μέλη, στις ιδιαιτερότητες και δυνατότητές τους. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή ώστε η αύξηση του βαθμού επικουρικότητας να μην διαταράσσει την ενιαία αγορά και τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών αλλά και να μην οδηγεί σε μια μορφή επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ, κάτι που ξεκαθάρισε και ο Επίτροπος Hogan με την τοποθέτηση του, ότι δηλαδή δεν τίθεται τέτοιο θέμα από πλευράς Επιτροπής.

Για τα στρατηγικά σχέδια, εκφράσαμε ήδη από το προηγούμενο Συμβούλιο τις ανησυχίες μας. Παρά τις πληροφορίες που έδωσε η Επιτροπή, παραμένουν ερωτήματα αλλά και γεννώνται νέα. Για παράδειγμα, εντείνεται ο προβληματισμός μας για τον τρόπο με τον οποίο διάφορα μέσα πολιτικής, όπως οι άμεσες ενισχύσεις, θα λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ένα δίχτυ ασφαλείας; Ακόμη, θα επαναλάβουμε ότι, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία διαμόρφωσης, αξιολόγησης, έγκρισης και παρακολούθησης αυτού του σχεδίου που θα καλύπτει και τους δύο Πυλώνες. Εδώ η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να μην προκύψουν προβλήματα.

Πρέπει, κατά την άποψη μας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο με το οποίο θα λογοδοτούν τα Κ-Μ στην Επιτροπή και οι γεωργοί στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να δώσουμε την απαραίτητη ευελιξία χωρίς να αυξήσουμε την γραφειοκρατία και τις εκκαθαρίσεις λογαριασμών».

Σημειώνοντας ότι «οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα κρίνουν το μέλλον όχι μόνο της επόμενης αλλά και της μεθεπόμενης ΚΑΠ», ο κ. Αποστόλου κατέληξε: «Οι επιφυλάξεις και οι προβληματισμοί μας δεν σημαίνει ότι μας φοβίζουν οι αλλαγές. Αντίθετα, υποστηρίζουμε οτιδήποτε βελτιώνει τη λειτουργία της ΚΑΠ. Εντούτοις, θα επιμείνουμε στην αναγκαιότητα κοινών αρχών αλλά και κοινών κανόνων σε κρίσιμα για την γεωργία θέματα, εάν πράγματι θέλουμε η παλαιότερη Κοινή πολιτική στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχιστεί και να καταστεί αποτελεσματικότερη».

[Στη φωτογραφία ο υπουργός ΥΠΑΑΤ Β. Αποστόλου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Αγροτική Ανάπτυξη, Φ. Χόγκαν]

30 January 2018
Banner