Κλιμάκωση αντιδράσεων για το «ελληνικό γιαούρτι» Τσεχίας προαναγγέλλει ο Αποστόλου

07 November 2017

Κλιμάκωση αντιδράσεων για το «ελληνικό γιαούρτι» Τσεχίας προαναγγέλλει ο Αποστόλου

Το θέμα της τσεχικής νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει την κυκλοφορία τσέχικου γιαουρτιού με τις ενδείξεις «ελληνικό γιαούρτι» και «γιαούρτι ελληνικού τύπου», ανέδειξε μιλώντας χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας υπουργός, η Τσεχία  με τις επίμαχες ρυθμίσεις, επιτρέπει τη χρήση γεωγραφικού προσδιορισμού ο οποίος ταυτίζεται με την προέλευση του προϊόντος όπως έχει ήδη επισημάνει σχετικά και ο Επίτροπος, γεγονός που συνιστά παραπλάνηση των καταναλωτών.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα  υπέβαλε προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής, καταγγελία κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, για την επίμαχη αυτή εθνική της νομοθετική ρύθμιση, με στόχο να μην νομιμοποιηθεί η παραπλάνηση του καταναλωτή και η εκμετάλλευση της καλής φήμης ενός ελληνικού προϊόντος όπως είναι το ελληνικό γιαούρτι.

Ο κ. Αποστόλου επιφυλάχθηκε για κάθε περαιτέρω κίνηση από την ελληνική πολιτεία για τη διασφάλιση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Κατά την παρέμβασή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  ανέφερε επίσης τα εξής:

«Γνωρίζετε την ευαισθησία μας σε θέματα προστασίας των καταναλωτών. Είναι σαφές ότι η υψηλή ποιότητα των τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών, ανεξάρτητα της χώρας ή της περιοχής που ζουν.

Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται η διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία για την διακίνηση στην αγορά της Ένωσης ταυτόσημων εμπορικών προϊόντων με διαφορετική ποιότητα, σε επίπεδο σύστασης ή/και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Ενδέχεται, λοιπόν, να αναδύονται ζητήματα έμμεσης παραπλάνησης του καταναλωτή ή/και αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, χωρίς, ωστόσο, να έχουν διαπιστωθεί θέματα ασφάλειας ή παραπλανητικής επισήμανσης για τα προϊόντα αυτά.

Χαιρετίζουμε, λοιπόν, τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για το θέμα αυτό, θεωρώντας ότι  θα υπηρετηθεί αποτελεσματικότερα ο στόχος της πληρέστερης προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Οι υπηρεσίες της χώρας μου επίσης έχουν αναλάβει σχετικές δράσεις, που περιλαμβάνουν συναντήσεις με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και καταναλωτικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπησή μας στο δίκτυο του Κοινού Κέντρου Ερευνών».

Να συνταγογραφούνται τα φυτοφάρμακα όπως τα φάρμακα για τους ανθρώπους

Σε ένα διαφορετικό θέμα που τέθηκε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, και αφορούσε τα φυτοφάρμακα, ο Έλληνας υπουργός πρότεινε τη συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους από τους αγρότες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου:

«Οι αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης των φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο της βιώσιμης γεωργίας.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πιστεύω ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ταχύτερη εφαρμογή της είναι η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά ενός φυτοφαρμάκου, όπως ισχύει και με τα ανθρώπινα φάρμακα.

Αυτό θα συνδέσει τη χρήση του φυτοφαρμάκου με την επιστημονική γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητά του και έτσι θα συνδράμει στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και στην προώθηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Άλλα μέτρα που θα μπορούσαν επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν και οι οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια, αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, όπως η δημιουργία συστημάτων λήψης αποφάσεων με πρόσβαση των αγροτών, κλπ.»

Στη συνέχεια ο υπουργός σημείωσε ότι:

«Η ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους στο πλαίσιο της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής.

Η έκθεση της Ευρ. Επιτροπής είναι πολύ σημαντική γιατί αναγνωρίζονται οι διάφορες αδυναμίες στα σχέδια δράσης των κρατών-μελών. Αδυναμίες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν, ώστε να έχουμε στο τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε ένα σύνολο εναρμονισμένων δεικτών για την καλύτερη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο και κοινό επίπεδο αναφοράς για όλα τα κράτη μέλη.

Ταυτόχρονα για την επίτευξη των στόχων της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας είναι απαραίτητο να ελέγχεται η πορεία εφαρμογής της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η διάδοση των ορθών πρακτικών, αλλά και να μπορούν να προσδιορίζονται έγκαιρα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Επιπρόσθετα, απαιτείται σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης των επαγγελματιών χρηστών, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αγρότες.

Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί υψηλό και ως ένα βαθμό ομοιόμορφο επίπεδο κατάρτισης των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο ο ίδιος ο χρήστης όσο και το ευρύ κοινό.

Η Ελλάδα καλωσορίζει τις προσπάθειες της Ευρ. Επιτροπής για αναβάθμιση των παρεχόμενων πληροφοριών μέσα από τη διαδικτυακή πύλη, όσον αφορά κυρίως στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά και στις δυνατότητες διάδοσης των ορθών πρακτικών.

Στη χώρα μου, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει ήδη ένα ευρύ πλαίσιο πληροφοριών σχετικά με την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων και τις βέλτιστες πρακτικές.

Υπάρχει όμως πάντα περιθώριο βελτίωσης και θεωρώ ότι με στοχευμένες δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης θα σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος. Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει η Ευρ. Επιτροπή, και τα οποία πρέπει να συνεχιστούν».

07 November 2017
Banner