Ρυθμίσεις για κυνήγι αγριόχοιρων και εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων στο ν/σ του ΥΠΑΑΤ

02 July 2020

Ρυθμίσεις για κυνήγι αγριόχοιρων και εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων στο ν/σ του ΥΠΑΑΤ

Νομοθετική ρύθμιση για το κυνήγι αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή, περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ.

Η ρύθμιση εισάγεται «για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, προστασίας της υγείας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας», όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση.

Στόχος, σε εναρμόνιση και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για τις περιοχές που γειτνιάζουν με μολυσμένες περιοχές ή είναι ελεύθερες του νοσήματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, είναι η σταδιακή μείωση της πυκνότητας του πληθυσμού των αγριόχοιρων, με στοχευμένη θήρευση των ενήλικων και της ηλικιακής κατηγορίας που ορίζεται πριν από την κατηγορία των ενηλίκων (αρσενικά και θηλυκά σε ποσοστό 50% ανά φύλο). Ο στόχος θα επιτευχθεί με παράταση της κυνηγετικής περιόδου και αύξηση της κάρπωσης.

Επιπλέον, εισάγεται νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων. Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη αφενός μεν για την προστασία της δημόσιας υγείας αφετέρου δε για τη διαχείριση της κρίσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, το κρέας των μεγάλων άγριων θηραμάτων μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον εάν το σώμα μεταφερθεί σε εγκατάσταση χειρισμού θηραμάτων το συντομότερο δυνατό μετά από την εξέταση και επομένως, οι σχετικές προτεινόμενες υποδομές θα συμβάλλουν προς τον σκοπό αυτό. Για τη διαχείριση της κρίσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, απαραίτητο μέτρο αποτελεί η μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων μέσω της θήρας, ωστόσο μέχρι σήμερα, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων υποδομών, δηλαδή των εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, η εφαρμογή αυτού του μέτρου δεν ήταν εφικτή.

Η σχετική πρόβλεψη αναφέρει ότι «Επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, καθώς και των συνοδών αυτών έργων» και ότι δικαιούχος της ανωτέρω επέμβασης είναι ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή ο οικείος ΟΤΑ, και οι αντίστοιχες κυνηγετικές ομοσπονδίες και σύλλογοι.

02 July 2020
Banner
Banner