Κίνδυνοι και προκλήσεις στην ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης

09 February 2017

Κίνδυνοι και προκλήσεις στην ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 η ημερίδα του ΕΦΕΤ με τίτλο «Σύγχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις της ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΦΕΤ ως Εστιακού Σημείου της EFSA στην Ελλάδα και στόχευε στην ενημέρωση για θέματα αξιολόγησης της επικινδυνότητας σχετικά με σύγχρονους αλλά και αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γ. Τσιάλτας, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Τσιρώνης, ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Θ. Αλεξανδρόπουλος και ο εκπρόσωπος του ΣΕΒΤ Βασίλης Ζαφείρης.

Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, επιστήμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών και στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων.

Κατά την έναρξη του προγράμματος της ημερίδας, ο Γ. Γαροφαλάκης (ΕΦΕΤ, Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών) περιέγραψε τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ της EFSA και των Κρατών Μελών σχετικά με θέματα αξιολόγησης της επικινδυνότητας, τις δράσεις του ΕΦΕΤ ως Εστιακού Σημείου της EFSA στην Ελλάδα και την ευρωπαϊκή ατζέντα των προτεραιοτήτων σε θέματα αξιολόγησης επικινδυνότητας.

Ο Αν. Καθηγητής, Κωνσταντίνος Κουτσουμανής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της επιστημονικής ομάδας της EFSA για τους βιολογικούς κινδύνους (BIOHAZ Panel) παρουσίασε την επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA, η οποία δημοσιεύτηκε το 2016 και αφορά στην ανάπτυξη των αλλοιογόνων βακτηρίων στο κρέας κατά την αποθήκευση και μεταφορά του.

Στη συνέχεια, η Δρ Ευαγγελία Γκίζα (ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ελέγχου Επιχειρήσεων) αναφέρθηκε στην επικείμενη αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης του κρέατος, η οποία βασίζεται στην εν λόγω επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA.

Ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Μποζιάρης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) παρουσίασε ένα ερευνητικό συγχρηματοδοτούμενο έργο της EFSA, στο οποίο συμμετέχει η χώρα μας μέσω του δικτύου των οργανισμών του άρθρου 36 του Καν. 178/2002, με θέμα την «Αξιολόγηση επικινδυνότητας από την τοξίνωση Σιγκουατέρα στην Ευρώπη».

Ένα άλλο θέμα που αναδείχθηκε από τον Δρ Φραγκίσκο Γαΐτη (ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων) είναι οι προκλήσεις και ενδεχόμενες αναθεωρήσεις όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία για τα μικροβιολογικά κριτήρια στα τρόφιμα, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παραγωγή και ασφάλεια των τροφίμων.

Η Μυρσίνη Τζανή, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής), παρουσίασε τα διεθνή δεδομένα και τις δράσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής. Στη συνέχεια, ανέπτυξε την εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μικροβιακής αντοχής στον κτηνιατρικό τομέα.

Ο Αν. Καθηγητής Α. Τριανταφυλλίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας) παρουσίασε τις δυνατότητες ανίχνευσης της νοθείας στα τρόφιμα με βάση τις υφιστάμενες καθώς και νέες γενετικές τεχνικές, η οποία αναδεικνύεται ως μια εκ πιο σημαντικών προκλήσεων της εποχής μας.

Τέλος, ο Δρ. Βασίλης Τσουκαλάς, ως εκπρόσωπος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΒΕΚ, παρουσίασε το θέμα της χρήσης των πρόσθετων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την περίπτωση των νιτρωδών αλάτων και τις αναδυόμενες εναλλακτικές προσεγγίσεις με τη χρήση φυσικών ουσιών αντί των χημικών προσθέτων.

09 February 2017
Banner