Στην τελική ευθεία για υπογραφή η συμφωνία Ε.Ε.-Κίνας για την προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων

21 July 2020

Στην τελική ευθεία για υπογραφή η συμφωνία Ε.Ε.-Κίνας για την προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων

Ως η πρώτη σημαντική διμερής εμπορική συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας χαρακτηρίστηκε η συμφωνία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) για την υπογραφή της οποίας δόθηκε η τελική συμφωνία του Συμβουλίου χθες.

Η συμφωνία διασφαλίζει ότι 100 Γεωγραφικές Ενδείξεις του αγροδιατροφικού τομέα από την Ε.Ε., όπως η Mozzarella di Bufala Campana, ο οίνος Languedoc, η Polska Wódka ή η Eλιά Καλαμάτας προστατεύονται στην κινεζική αγορά. Ομοίως, 100 κινεζικά προϊόντα θα προστατεύονται στην Ε.Ε., πράγμα που διασφαλίζει τον αμοιβαίο σεβασμό για τα καλύτερα στοιχεία και των δύο αγροτικών παραδόσεων.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας θα επεκταθεί ώστε να καλύπτει άλλα 175 ονόματα Γ.Ε. και από τις δύο πλευρές. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης έναν μηχανισμό για να προστεθούν περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις στη συνέχεια.

Φέτα με... αστερίσκο

Στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ρητώς ότι για μεταβατική περίοδο οκτώ ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, η προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης «Φέτα» δεν παρεμποδίζει τη χρήση του όρου «Φέτα» στην επικράτεια της Κίνας για τα τυριά, υπό τον όρο ότι:

(α) μπορεί να αποδειχθεί ότι το εν λόγω προϊόν διατέθηκε στην αγορά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας πριν από τις 3 Ιουνίου 2017 και
(β) το εν λόγω προϊόν δεν παραπλανά τον Κινέζο καταναλωτή - η πραγματική γεωγραφική καταγωγή του πρέπει να αναγράφεται με ευανάγνωστους και ευκρινείς χαρακτήρες, αναφέρει σε υποσημείωση το κείμενο της συμφωνίας.

Δείτε εδώ το κείμενο της συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι η Γ.Ε. είναι ένα διακριτικό σήμα που χρησιμοποιείται σε προϊόντα τα οποία έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση και διαθέτουν ιδιότητες ή φήμη που οφείλονται στην προέλευση αυτή. Συνεπώς, η συμφωνία Ε.Ε.-Κίνας θα παράσχει σημαντική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των προϊόντων: θα προφυλάσσει απέναντι στο ενδεχόμενο μετάφρασης, μεταγραφής ή μεταγραμματισμού και χρήσης των προστατευμένων Γεωγραφικών Ενδείξεων που να συνοδεύονται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπου», «στυλ», «απομίμηση» ή παρόμοιες για προϊόντα που δεν προέρχονται από την αντίστοιχη περιοχή.

Οι Γ.Ε. αποδείχθηκαν επίσης χρήσιμο εργαλείο μάρκετινγκ, συμβάλλοντας να εξασφαλισθούν για τους παραγωγούς μεγαλύτερα και σταθερότερα έσοδα από τις εξαγωγές: σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Κομισιόν το 2013, ένα προϊόν με Γεωγραφική Ένδειξη πωλείται κατά μέσο όρο σε υπερδιπλάσια τιμή σε σύγκριση με παρόμοιο προϊόν που δεν φέρει Γεωγραφική Ένδειξη. Επιπλέον, η Κίνα είναι μια αγορά με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό για τα ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά. Γι’ αυτό η συμφωνία αυτή θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους παραγωγούς και λογικά θα ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές όπου παράγονται αυτά τα προϊόντα.

Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις θα συνυπάρχουν με τα νόμιμα προγενέστερα εμπορικά σήματα των οποίων η συντριπτική πλειονότητα ανήκει στους νόμιμους ιδιοκτήτες της Ευρώπης.

Η ημερομηνία και ο τόπος υπογραφής της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη οριστεί. Διευκρινίζεται ότι μόλις υπογραφεί, η συμφωνία θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού μπορέσει να συναφθεί και να τεθεί σε ισχύ.

[Image by Gino Crescoli from Pixabay]

21 July 2020
Banner
Banner