Επισιτιστική ασφάλεια και γρίπη των πτηνών στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας του Απριλίου

31 March 2022

Επισιτιστική ασφάλεια και γρίπη των πτηνών στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας του Απριλίου

Το Συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας πραγματοποιείται στις 7 Απριλίου 2022 στο Λουξεμβούργο με κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης την επισιτιστική ασφάλεια, την κατάσταση στην αγορά αγροτικών προϊόντων, αλλά και την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η γρίπη των πτηνών.

Πιο συγκεκριμένα:  

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. θα συζητήσουν την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων, στην οποία καθορίζεται σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει στην επισιτιστική ασφάλεια, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επιπλέον, οι υπουργοί της Ε.Ε. θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων και την κατάσταση του γεωργικού τομέα της Ε.Ε., εστιάζοντας ειδικότερα στις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει την εν εξελίξει αναθεώρηση του κανονισμού για τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήσης γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF), στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55%.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας είναι να τεθεί νέος στόχος για απορροφήσεις άνθρακα 310 εκατομμυρίων τόνων έως το 2030, ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της χρήσης γης, της δασοκομίας και της γεωργίας έως το 2035.

Οι απορροφήσεις άνθρακα —δηλαδή η αφαίρεση του CO2 από την ατμόσφαιρα και η αποθήκευσή του, για παράδειγμα μέσω των δέντρων ή μέσω της προστασίας πλούσιων σε άνθρακα εδαφών— μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Το Συμβούλιο θα εγκρίνει, επίσης, συμπεράσματα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα. Η ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021, αναφέρει τρόπους για την παροχή κινήτρων για ανθρακοδεσμευτική γεωργία, στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση των εκπομπών στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για αναθεώρηση του καθεστώτος γεωγραφικών ενδείξεων προελεύσεως για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, η οποία αναμένεται να εγκριθεί λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου.

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών

Η γαλλική Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τις εργασίες που διεξάγονται επί του παρόντος στο Συμβούλιο όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (HPAI) — μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενή νόσο που πλήττει κυρίως τα πουλερικά και τα άγρια υδρόβια πτηνά.

31 March 2022
Banner
Banner