Για ΚΑΠ και Αλιεία συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας την επόμενη Τρίτη

11 June 2019

Για ΚΑΠ και Αλιεία συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας την επόμενη Τρίτη

Την Τρίτη 18 Ιουνίου πραγματοποιείται η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020. Ειδικότερα, η Προεδρία θα παρουσιάσει την έκθεση προόδου σχετικά με τις τρεις νομοθετικές προτάσεις:

  • τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ
  • τον κανονισμό περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ)
  • τον οριζόντιο κανονισμό σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ

Στα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται επίσης η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όπου το Συμβούλιο θα επιδιώξει να επιτύχει μερική γενική προσέγγιση για την περίοδο μετά το 2020.

Στους υπουργούς θα υποβληθεί επίσης ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των εργασιών της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2020. Η Ε.Ε. καθορίζει ετήσια όρια αλιευμάτων για τα εμπορικότερα ιχθυαποθέματα, τα οποία αποκαλούνται αλιευτικές δυνατότητες ή συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC).

11 June 2019
Banner
Banner