Ε.Ε.: Η καλή μεταχείριση των ζώων στοιχείο ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων

07 July 2020

Ε.Ε.: Η καλή μεταχείριση των ζώων στοιχείο ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων

Ένα από τα στοιχεία της αειφορίας στα συστήματα παραγωγής τροφίμων, για την οποία πολύς λόγος γίνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η καλή μεταχείριση των ζώων. Ο όρος animal welfare έχει για τα καλά μπει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια, όμως φαίνεται ότι αποκτά νέες πλευρές, καθώς γίνεται πλέον συστατικό στοιχείο της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», που έχει εξαγγείλει η Κομισιόν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το Ευρωκοινοβούλιο, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα, ασχολήθηκε πρόσφατα στην ολομέλειά του και οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να συστήσουν μια Εξεταστική Επιτροπή για να ερευνήσει καταγγελίες για παραβιάσεις των κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της Ε.Ε. Δηλαδή θα εξετάσει εάν εφαρμόζονται ελλιπώς οι κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τον χώρο και τον χρόνο μεταφοράς ζώων, την παροχή νερού και τροφής, το σύστημα θερμοκρασίας και εξαερισμού κατά τη μεταφορά, κ.ά.

Ανταγωνιστικό χαρτί

Η Ε.Ε. διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων παγκοσμίως, και αυτό είναι πλέον ένας παράγων που καθορίζει και το σκηνικό στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό τοπίο: αφενός με την έννοια ότι αποτελεί στοιχείο ποιότητας και διαφοροποίησης, αλλά και αφετέρου με την έννοια ότι δημιουργεί όρους κόστους τέτοιους που τελικά καθιστούν μη-ανταγωνιστικό το προϊόν.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις μεγάλες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η Ε.Ε. με άλλα κράτη και γκρουπ κρατών, η μεγάλη ανησυχία των κτηνοτρόφων και του κλάδου κρέατος είναι αν θα κατοχυρωθούν οι ίσοι όροι του παιχνιδιού. Αν δηλαδή η εκάστοτε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα επιτρέπει την ευρεία εισαγωγή κρεάτων από χώρες όπου οι κανόνες της ευζωίας των ζώων είναι χαμηλότερου επιπέδου (και άρα κόστους παραγωγής).

Κανόνες εδώ και δεκαετίες

Για την ιστορία, σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την καλή διαβίωση των ζώων εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, με μερικά από τα καλύτερα πρότυπα παγκοσμίως.

Οι πρώτοι κανόνες της Ε.Ε. για την προστασία των ζώων εκτροφής χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970. Έκτοτε καθιερώθηκαν γενικά πρότυπα για την προστασία όλων των ζώων που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος, γούνας. Οι κανόνες αντικατοπτρίζουν τις λεγόμενες πέντε ελευθερίες: 

  • Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα 
  • Ελευθερία από δυσφορία 
  • Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια 
  • Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς 
  • Ελευθερία από φόβο και αγωνία 

Άλλοι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν πρότυπα καλής μεταχείρισης για τα ζώα εκτροφής κατά τη διάρκεια της αναισθητοποίησης και της σφαγής, καθώς και για τις συνθήκες αναπαραγωγής για συγκεκριμένες κατηγορίες ζώων, όπως μοσχάρια, χοίροι και όρνιθες ωοπαραγωγής .

Επιπλέον, οι κανόνες για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά εγκρίθηκαν το 2004. Ωστόσο, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2019, το Κοινοβούλιο ζήτησε καλύτερη εφαρμογή, κυρώσεις και μειωμένους χρόνους ταξιδιού.

Σύμφωνα εξάλλου με την παρουσίαση της νέας Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η Κομισιόν αξιολογεί επί του παρόντος όλη τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ζώων.

Δείτε σχετικά βίντεο εδώ και εδώ. [Ελληνικοί υπότιτλοι με κλικ στο κάτω μέρος του βίντεο και επιλογή "ελληνικά"]

07 July 2020
Banner