Και εταιρίες του αστικού δικαίου οι Ομάδες Παραγωγών

02 August 2017

Και εταιρίες του αστικού δικαίου οι Ομάδες Παραγωγών

Ρυθμίσεις για τις ομάδες παραγωγών ώστε να μπορούν να αποτελούν και εταιρείες του αστικού δικαίου, εκτός από αυτοτελείς νομικές οντότητες συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, καθώς και για τις οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τις ενώσεις τους, περιλαμβάνονται στον νέο νόμο 4484 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 28 Ιουλίου και δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ (τ.A 110 - 01.08.2017).

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που ενσωματώθηκε ως άρθρο 65 στον εν λόγω νόμο σχετικά με τις ομάδες παραγωγών αναφέρονται τα εξής:

-Με την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 με σκοπό να μπορούν οι ομάδες παραγωγών να αποτελούν και εταιρείες του αστικού δικαίου. Συγχρόνως διατυπώνεται ρητά ότι οι ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, επειδή ο Κανονισμός (ΕΕ) 1305/13 δεν περιλαμβάνει σαφή αναφορά.

-Επίσης, με την παράγραφο 6 του άρθρου, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 με σκοπό να μπορούν οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους να αποτελούν και εταιρείες του αστικού δικαίου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1379/2013

Στο ίδιο άρθρο επίσης περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν αποζημιώσεις του Γεωτεχνικού προσωπικού των Περιφερειών, την δακοκτονία και την παραχώρηση γαιών σε κατ’ επάγγελμα αγρότες ή ανέργους.

[Πηγή: paseges.gr]

02 August 2017
Banner