Και νέα παράταση μέχρι 28/2 για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016

26 January 2018

Και νέα παράταση μέχρι 28/2 για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016

Νέα παράταση, την τρίτη κατά σειρά, αποφάσισε ο ΕΦΚΑ για την καταβολή των εισφορών του 2016 που οφείλουν επαγγελματίες και αγρότες. Η προηγούμενη προθεσμία έληγε την ερχόμενη Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και το ΔΣ του ΕΦΚΑ παρέτεινε την προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Η παράταση συνδέεται με τη λειτουργία πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για την ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 δόσεις που αναμένεται να «ανοίξει» στις αρχές Φεβρουαρίου.

Όσοι οφειλέτες πληρούν τις προϋποθέσεις θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, αφού ο διακανονισμός αφορά χρέη που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή οι οφειλές τους προς τα Ταμεία υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση θα έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι  οι οφειλές τους δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Ειδικά οι αγρότες οφείλουν τις εισφορές του β’ εξαμήνου του 2016, που κυμαίνονται από 535 έως 1.155 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις για την επιτυχία της ρύθμισης είναι δυσοίωνες. Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι από τη ρύθμιση θα αποκλειστούν τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών. Παράλληλα προτείνει να επιτρέπεται ο διακανονισμός και για τις οφειλές του 2017 και να μην καλύπτει η ρύθμιση μόνο τα χρέη έως 31/12/2016.

26 January 2018
Banner