Kάμερες στα σφαγεία χοίρων των ΗΠΑ για να διασφαλιστεί η υποχρεωτική αναισθητοποίηση των ζώων

24 May 2023

Kάμερες στα σφαγεία χοίρων των ΗΠΑ για να διασφαλιστεί η υποχρεωτική αναισθητοποίηση των ζώων

Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία διαθέτει τη σφραγίδα «Πιστοποιημένη Δέσμευση Ευημερίας», οι κανονισμοί της οποίας απαιτούν την εγκατάσταση καμερών. Εδώ και τρία χρόνια ήδη, σε εθελοντική βάση, λειτουργούν κάμερες στα σφαγεία, όπως είχαμε γράψει στο meatnews.gr.

Εν τω μεταξύ στην Αμερική 6 ιδρύματα για την υπεράσπιση των ζώων και των δικαιωμάτων τους (Animal Welfare Institute, Compassion in World Farming, Humane Society of the United States, Humane Society Legislative Fund, Humane Society Veterinary Medical Association και World Animal Protection) υπέβαλαν από κοινού αίτημα στην Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Επιθεώρησης του USDA (FSIS) για αλλαγή πολιτικής.

Σύμφωνα με την αίτησή τους ζητούν από το FSIS να προβεί στη θέσπιση κανόνων και να απαιτήσει από τις εγκαταστάσεις σφαγής χοίρων που χρησιμοποιούν αναισθητοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα να εγκαταστήσουν βιντεοκάμερες. Η αναφορά υποστηρίζει ότι η θέσπιση κανόνων είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί πως οι χοίροι θα είναι αναισθητοποιημένοι, όπως ρητά περιγράφει ο ομοσπονδιακός νόμος, μεταξύ άλλων, περί μεθόδων σφαγής. Η συγκεκριμένη απαίτηση υπεβλήθη από ομάδες ακτιβιστών ζώων στον FSIS.Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν πως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιθεώρησης κατά τη διάρκεια της αναισθητοποίησης ή της θανάτωσης, έτσι ώστε οι επιθεωρητές του FSIS να είναι σε θέση να αξιολογήσουν εάν τα ζώα σφάζονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Να σημειωθεί πως η χρήση διοξειδίου του άνθρακα για αναισθητοποίηση χοίρων κατά τη σφαγή επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερο από έναν αιώνα. Η χρήση του για τη θανάτωση χοίρων για σφαγή εγκρίθηκε από το FSIS το 1994.

Τα δεδομένα του USDA σχετικά με τον αριθμό των εγκαταστάσεων σφαγής που χρησιμοποιούν CO2 για την αναισθητοποίηση ή τη θανάτωση χοίρων και τον αριθμό των χοίρων που αναισθητοποιήθηκαν και θανατώθηκαν, δεν είναι διαθέσιμα δημοσίως. Οι αιτούντες ακτιβιστές ζήτησαν αυτά τα δεδομένα ρωτώντας το FSIS, αλλά η υπηρεσία αρνήθηκε να παράσχει τις πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά, έγινε σαφές πως στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, «η αναισθητοποίηση των χοίρων με CO2 είναι η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε μεγάλα σφαγεία».

Αδημοσίευτα στοιχεία της Pig Improvement Company ενημερώνουν πως η χρήση αερίου CO2 για την αναισθητοποίηση των χοίρων έχει αυξηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1999, το CO2 χρησιμοποιήθηκε για να αναισθητοποιήσει το 2% των χοίρων και το 2,2% των χοίρων σε εγκαταστάσεις που έσφαζαν περισσότερους από 4.500 χοίρους την ημέρα. Μέχρι το 2020 αυτοί οι αριθμοί είχαν αυξηθεί σε 86,2% και 96,2%, αντίστοιχα. Σήμερα, όπως αναγράφουν τα αρχεία του FSIS, τουλάχιστον 32 σφαγεία χρησιμοποιούν συστήματα σφαγής αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Kατά την Εθνική Υπηρεσία Γεωργικής Στατιστικής το 2020 (το πιο πρόσφατο έτος που αντιπροσωπεύεται στην έκθεση της εταιρείας βελτίωσης χοίρων) περισσότεροι από 131 εκατομμύρια χοίροι σφαγιάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν το 86,2% αυτών των χοίρων σφαγιάστηκαν με CO2, τότε περίπου 113,5 εκατομμύρια χοίροι αναισθητοποιήθηκαν ή θανατώθηκαν χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο άεριο το 2020. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετές φορές μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό βοοειδών, μόσχων και προβάτων που σφάζονται στη χώρα το ίδιο έτος (περίπου 36,4 εκατ.).

Το FSIS, σχετικά με το θέμα της αναισθητοποίησης λέει: «Ο οργανισμός έχει τη νομική ευθύνη και υποχρέωση να εξετάσει και να επιθεωρήσει όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη σφαγή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αερίου CO2. Επιπλέον, οι οδηγίες και οι κατευθυντήριες γραμμές του ίδιου του οργανισμού προσδιορίζουν τα οφέλη από τη χρήση εγγραφών βίντεο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ανθρωπίνου χειρισμού και σφαγής, και το FSIS συνιστά ήδη η βιομηχανία να χρησιμοποιεί τεχνολογία βιντεοεπιτήρησης.

Πηγή: foodsafetynews.com

24 May 2023
Banner
Banner