Υποχρεωτικά στο τιμολόγιο η ονομασία του εμπορικού σήματος του προϊόντος

14 July 2020

Υποχρεωτικά στο τιμολόγιο η ονομασία του εμπορικού σήματος του προϊόντος

Την αναγραφή της επωνυμίας του είδους, καθώς και της ονομασίας του εμπορικού σήματος προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «προβλέπεται η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η προσθήκη στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, της ονομασίας του εμπορικού σήματος, θα διευκολύνει το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού, ως προς τη διάκριση των εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούν προϊόντα απομίμησης και των οποίων τα παραστατικά διακίνησής δεν περιλαμβάνουν την ονομασία σήματος της επιχείρησης».

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 16 του νομοσχεδίου αναφέρει:

«Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.».

[Με πληροφορίες από taxheaven.gr
Image by Oliver Menyhart from Pixabay]

14 July 2020
Banner