Φορολογικά κίνητρα για όσους επιλέξουν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου

01 July 2020

Φορολογικά κίνητρα για όσους επιλέξουν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου

Κίνητρα για όσους επιλέγουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1.1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022, θεσπίζονται με τον νέο νόμο για τις μικροπιστώσεις που υπερψήφισε χθες η ολομέλεια της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα:

Περιορίζεται κατά δύο έτη ή ένα έτος, κατά περίπτωση, η πενταετία εντός της οποίας η Εφορία μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ορίζεται σε 45 ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Υπενθυμίζουμε ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο στο οποίο εντάχθηκαν οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορά τις μικροπιστώσεις και δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις να συνάψουν δάνεια έως 25.000 ευρώ που θα χορηγούνται χωρίς προσημείωση. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ευάλωτων ομάδων, φοιτητών και γυναικών που θέλουν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία.

01 July 2020
Banner
Banner