Ημερίδες διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2021-2027

20 November 2019

Ημερίδες διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2021-2027

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 11/11/2019 στη Βέροια και την Τρίτη 12/11/2019 στην Κοζάνη, οι ημερίδες διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Με τις δύο αυτές εκδηλώσεις ξεκίνησαν ενημερώσεις και διαβουλεύσεις με τους αγρότες και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας σχετικά με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ μετά το 2020.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ:

Στις ημερίδες παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Σκρέκας ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη διευρυμένης συμμετοχής όλων των εταίρων και ιδιαίτερα των αγροτών στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, με βασικές προτεραιότητες τη διασφάλιση και υποστήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, την προσέλκυση νέων αγροτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό υποδομών διαχείρισης αρδευτικού ύδατος.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, επεσήμανε τα κρίσιμα σημεία και τις προκλήσεις για την ελληνική γεωργία που αναδεικνύονται από τις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. για τη νέα ΚΑΠ, καθώς και τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου.

Στην ημερίδα της Βέροιας, παρευρέθηκε ο κ. Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή και τον ρόλο της ΚΑΠ στην επίτευξή τους, ενώ για την ενημέρωση των συμμετεχόντων, παρουσιάσθηκαν, από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, η υφιστάμενη κατάσταση του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν ζωντανά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία της νέας ΚΑΠ. Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, αναδείχθηκαν η σημασία της συλλογικής οργάνωσης των αγροτών, ο ρόλος των επενδύσεων στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, η συμβολή των άμεσων ενισχύσεων στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και η διατήρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε επίπεδα που να μπορούν να διασφαλίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις για τη νέα ΚΑΠ.

Τέλος, στο περιθώριο των ημερίδων, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις εργασίας υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα, με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α.2014-2020, στελέχη Υπηρεσιών των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, σχετικά με τη στοχοθεσία και τον χρονοπρογραμματισμό ενεργειών για μέτρα του Π.Α.Α. 2014 – 2020 που έχουν εκχωρηθεί.

Οι παρουσιάσεις των ημερίδων καθώς και το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (www.ead.gr).

20 November 2019
Banner