Ημερίδα του ΙΠΚ/ΣΕΒΕΚ για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (13/11/2021)

13 October 2021

Ημερίδα του ΙΠΚ/ΣΕΒΕΚ για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (13/11/2021)

Eπιστημονική ημερίδα με θέμα «Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) στην εφοδιαστική αλυσίδα του κρέατος» διοργανώνει το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος του ΣΕΒΕΚ – ΙΠΚ/ΣΕΒΕΚ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης FoodTech 2021 (12-15/11/2021 στο Metropolitan Expo), τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κατερίνης, διευθυντής του Meat News, και οι εισηγήσεις αναμένεται να έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο της βιομηχανίας κρέατος.

Με έναρξη στις 12.00 και διάρκεια μέχρι τις 13.30, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Η δράση του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος (ΙΠΚ)
Γιώργος Οικονόμου, Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΠΚ

Τα ΣΔΑΤ στην εφοδιαστική αλυσίδα του κρέατος ως παρέμβαση προληπτικής ιατρικής
Απόστολος Ράντσιος, Πρόεδρος ΙΠΚ

Γιατί, πού και πώς ΣΔΑΤ και όχι HACCP
Σπυρίδων Ραμαντάνης, Μέλος ΙΠΚ

Νομοθετικές προβλέψεις για τα ΣΔΑΤ της εφοδιαστικής αλυσίδας του κρέατος - Επίσημος έλεγχος
Παναγιώτα Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, ΥΠΑΑΤ

Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας του κρέατος
Νίκος Σολωμάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προβλήματα από την πρακτική εφαρμογή του ΣΔΑΤ στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος
Βένη Γκίζα, Κτηνίατρος, Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

13 October 2021
Banner
Banner