Η ΠΟΚΚ ζητά την επικαιροποίηση του οδηγού ορθής πρακτικής

17 September 2015

Η ΠΟΚΚ ζητά την επικαιροποίηση του οδηγού ορθής πρακτικής

Την συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών αναζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρεοπωλών για να προχωρήσει η επικαιροποίηση του υπάρχοντος οδηγού ορθής πρακτικής για τα κρεοπωλεία του ΕΦΕΤ. Ως μέρος της διαδικασίας έκδοσης του οδηγού είναι και η ανοικτή πρόσκληση που απευθύνει μέσω του περιοδικού μας.

Ολόκληρη η επιστολή:

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την πρόθεση και το ζωηρό ενδιαφέρον της ΠΟΚΚ για την επικαιροποίηση του οδηγού ορθής πρακτικής για τα κρεοπωλεία. Το πόνημα αυτό καταρτίζεται από τους ενδιαφερόμενους κλάδους επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαική νομοθεσία.

Η ΠΟΚΚ έχει προχωρήσει με επίσημο αίτημα της στον ΕΦΕΤ, για την επικαιροποίηση του υπάρχοντος οδηγού για τα κρεοπωλεία. Θα θέλαμε λοιπόν, να ενημερώσουμε όλους τους  ενδιαφερόμενους φορείς, μέρη (stakeholders) που έχουν λόγο και συμφέρον στον επαγγελματικό μας χώρο, για την πρόθεση μας και να αναζητήσουμε την δικιά  τους συναίνεση και συμμετοχή στην παρούσα προσπάθεια, για την περαιτέρω διαδικασία που αφορά στην εκπροσώπηση και την σύσταση ομάδας εργασίας.

Η ανοιχτή αυτή επιστολή αποτελεί μέρος της διαδικασίας, για την έκδοση του ανανεωμένου οδηγού υγιεινής για τα κρεοπωλεία και τα αποτελέσματα της αναζήτησης συναίνεσης θα ανακοινωθούν επίσημα από την ΠΟΚΚ στις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ στις 30-10-15.

17 September 2015
Banner