Η Κοινή Γεωργική Πολιτική και πάλι βασικό θέμα στο προσεχές Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας

08 May 2019

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική και πάλι βασικό θέμα στο προσεχές Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας

Την Τρίτη 14 Μαΐου πρόκειται να γίνει η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας. Το Συμβούλιο των υπουργών της Ε.Ε. θα ασχοληθεί κυρίως με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020.

Συγκεκριμένα, τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

- Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τη δέσμη για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το νέο μοντέλο υλοποίησης που παρουσιάζεται στην πρόταση της Κομισιόν για:

- Καθαρός πλανήτης για όλους: στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις γεωργικές πτυχές της ανακοίνωσης με θέμα «Καθαρός πλανήτης για όλους: στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία», κατόπιν παρουσίασης της Επιτροπής.

- Διάφορα θέματα

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τα ακόλουθα θέματα:

  • τη δήλωση σχετικά με ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές
  • τις ενέργειες σε συνέχεια της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς των φυτών που προκύπτουν από ορισμένες από τις τελευταίες μεθόδους βελτίωσης των φυτών
  • τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (γενικές πληροφορίες)
08 May 2019
Banner