Χρήσιμος Οδηγός για ασφαλείς συσκευασίες τροφίμων

19 May 2015

Τον πρώτο εγκεκριμένο Οδηγό Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα έχει εκδώσει ο ΕΦΕΤ και τον θέτει στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων. Το κείμενο αυτό προέκυψε μετά από πενταετή συνεργασία του ΕΦΕΤ με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας, προβλήθηκε σε διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις και υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Ο Οδηγός βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για όσους χρησιμοποιούν συσκευασίες σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2023/2006. Η διεύθυνση που μπορεί κάποιος να τον "κατεβάσει" είναι: https://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/hlibrary/practice_guides?par=GUIDES

19 May 2015
Banner