Ημερίδες του ΕΛΓΟ για τον έλεγχο σε κρεατοσκευάσματα με μειωμένο νάτριο

04 March 2015

Ημερίδες του ΕΛΓΟ για τον έλεγχο σε κρεατοσκευάσματα με μειωμένο νάτριο

Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)», κωδ. ΟΠΣ 453350, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», θεματικός άξονας προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ 2007-2013), υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το έργο Εφαρμογή υπερυψηλής υδροστατικής πίεσης και φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών για τον έλεγχο παθογόνων μικροοργανισμών σε έτοιμα-προς-κατανάλωση, φτωχά σε νάτριο, παραδοσιακά προϊόντα κρέατος.

Σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα θα μελετηθεί η εφαρμογή παραδοσιακών φυσικών συστατικών (μαρινάδων) συνδυαστικά με σύγχρονες τεχνολογίες (υπερυψηλή πίεση), ως εναλλακτικές μέθοδοι συντήρησης παραδοσιακών, έτοιμων-προς-κατανάλωση προϊόντων κρέατος που έχουν φυσικά συστατικά και δεν περιέχουν νάτριο. Θα διερευνηθεί η επιβίωση / ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών κατά τη συντήρηση σε πραγματικές συνθήκες που εφαρμόζονται στη βιομηχανία σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής (θερμική επεξεργασία, συσκευασία, ψυκτική αλυσίδα) ώστε να εξεταστεί εάν οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες επιδρούν στους παθογόνους μικροοργανισμούς σε βάθος χρόνου ή εάν ενεργοποιούν τα σπόριά τους (στην περίπτωση των σποριογόνων μικροοργανισμών). Μία τέτοια ολιστική προσέγγιση θα αποτελέσει γνώμονα για πολλές ελληνικές βιομηχανίες μεταποίησης / εμπορίας κρέατος που θα ωφελήσει τόσο τη βιομηχανία, όσο και το καταναλωτικό κοινό.

Εκτιμώντας ότι η παραγόμενη καινοτομία από το προαναφερθέν έργο ενδιαφέρει τις μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας / διανομής κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να συμμετέχετε σε σχετικές δωρεάν ημερίδες ενημέρωσης - επιμόρφωσης, εγγράφως (e-mail: diatrosofia.agroetak@gmail.com), αναφέροντας παράλληλα και τον αριθμό των ατόμων του φορέα σας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Οι σχετικές ημερομηνίες για τη διενέργεια της ενημέρωσης-επιμόρφωσης, θα οριστούν μετά από συνεννόηση μαζί σας.

04 March 2015
Banner
Banner