Η απόφαση για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στους βοοτρόφους

19 May 2015

Η απόφαση για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στους βοοτρόφους

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Β. Αποστόλου με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος. Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή (οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης) και τα διατηρούν καθόλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης. Επιλέξιμα είναι τα θηλυκά ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει μέσα στο έτος ενίσχυσης.

Τα ποσά που θα δοθούν για τις ενισχύσεις κατ΄ έτος είναι:

2015 - 24.500.000€
2016 - 24.211.569€
2017 - 23.922.813€
2018 - 23.659.036€
2019 - 23.395.283€
2020 - 23.395.283€

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ 

 

19 May 2015
Banner
Banner