Γ.Γ. Εμπορίου: Θετικό το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών επιχειρήσεων. 100.000 οι αδρανείς επιχειρήσεις

25 July 2016

Γ.Γ. Εμπορίου: Θετικό το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών επιχειρήσεων. 100.000 οι αδρανείς επιχειρήσεις

Story Highlights

  • «Οι κύκλοι που σήμερα επιλέγουν την καταστροφολογία με αναφορές σε “στοιχεία” περί δήθεν χιλιάδων λουκέτων στην αγορά είναι οι ίδιοι που μας οδήγησαν στην κατάσταση από την οποία σήμερα αγωνιζόμαστε να διαφύγουμε»

Related Articles

Για επιλεκτική δημοσίευση στοιχείων και ανεύθυνη καταστροφολογία κατηγορεί «συγκεκριμένους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους» η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αφορμή η παρουσίαση του αριθμού επιχειρήσεων που κλείνουν και οι οποίες παρουσιάζονταν σε δημοσιεύματα πολύ περισσότερες από όσες ανοίγουν. Η Γ.Γ. Εμπορίου σημειώνει ότι «ο αριθμός συστάσεων το 2015 ανήλθε σε 43.846 και των διαγραφών σε 24.846 ενώ το 1ο εξάμηνο του 2016 έχουμε 20.345 συστάσεις και 16.994 διαγραφές». Παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται η Γ.Γ. να δίνει μια επαρκή εξήγηση για το γεγονός ότι το 2015 οι διαγραφές επιχειρήσεων νομικών προσώπων αποτελούσαν το 59,5% των συστάσεων επιχειρήσεων νομικών προσώπων, αλλά στο εξάμηνο του 2016 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 66,8%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τις ατομικές επιχειρήσεις ήταν 55,4% για το 2015, αλλά το ποσοστό ανήλθε στο 91,4% σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ...

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου έχει ως εξής:

«1. Η δημοσίευση στοιχείων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με επιλεκτικό τρόπο είτε όσον αφορά τη χρονική περίοδο (παρουσιάζονται στοιχεία σε μηνιαία ή ακόμα και σε ημερήσια βάση!), είτε όσον αφορά περιοχές ή κατηγορίες επιχειρήσεων αφήνουν εντέχνως περιθώρια παρερμηνείας και δίνουν τη δυνατότητα “τεκμηρίωσης” των όποιων αυθαίρετων συμπερασμάτων. Το πιο εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι με επίκληση στοιχείων μέχρι το 2014 διατυπώνουν συμπεράσματα για τη σημερινή εικόνα. Η εξαγωγή σχετικά ασφαλών συμπερασμάτων όσο αφορά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας από το ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει κυρίως από στοιχεία ετήσιας ή εξαμηνιαίας βάσης. Επίσης πρέπει να εστιάζει κατά κύριο λόγο στην κινητικότητα των επιχειρήσεων με νομική μορφή δεδομένου ότι στις ατομικές επιχειρήσεις υπάρχει αυξημένη προσωρινότητα (π.χ. μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών) καθώς και περιορισμένη υποχρέωση εγγραφής-διαγραφής από το ΓΕΜΗ.

SYSTASEIS EPIXEIRHSEON2.Ο αριθμός συστάσεων το 2015 ανήλθε σε 43.846 και των διαγραφών σε 24.846 ενώ το 1ο εξάμηνο του 2016 έχουμε 20.345 συστάσεις και 16.994 διαγραφές. Αναλυτικότερα έχουμε τον παρακείμενο αριθμητικό πίνακα.

3.Στα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής σε επιχειρήσεις που είχαν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε παρελθόντα χρόνο (ΠΟΛ.1045/10.2.2015) και είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ 6.600 επιχειρήσεων το 2015 και 1.600 το 2016 που ήταν ανενεργές επί μακρόν. Σε ανάλογη κατάσταση βρίσκονται «εγκλωβισμένες» του ΓΕΜΗ και του TAXIS σύμφωνα με υπολογισμούς πάνω από 100.000 αδρανείς επιχειρήσεις για τις οποίες αναζητούμε σε συνεργασία με τη ΓΓΔΕ τρόπους διευκόλυνσης της διαγραφής τους.

Εικόνα 1: Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά μήνα: Απρίλιος 2014–Απρίλιος 2016

Εικόνα 1: Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά μήνα: Απρίλιος 2014–Απρίλιος 2016

4.Ολοι αντιλαμβάνονται ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση των επιχειρήσεων -την οποία περιγράφουν οι επιστρατευμένοι φωστήρες- θα είχε άμεση επίδραση στην απασχόληση. Από τα στοιχεία όμως της ανεξάρτητης Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κάθε άλλο προκύπτει. Αντιθέτως σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης απασχόλησης παρουσιάζει σημαντική αύξηση, με τον δείκτη ανεργίας να έχει μειωθεί τον Απρίλιο του 2016 στο 23,3% έναντι 25,3% τον Απρίλιο του 2015 με αύξηση των απασχολουμένων κατά 106.854 άτομα, για την ίδια περίοδο (Εικόνα 1).

5.Οι κύκλοι που σήμερα επιλέγουν την καταστροφολογία με αναφορές σε “στοιχεία” περί δήθεν χιλιάδων λουκέτων στην αγορά είναι οι ίδιοι που μας οδήγησαν στην κατάσταση από την οποία σήμερα αγωνιζόμαστε να διαφύγουμε. Είναι αυτοί που στο όνομα μικροκομματικών σκοπιμοτήτων ουσιαστικά όχι μόνο συμμετέχουν στην “επιχείρηση συγκάλυψης” ευθυνών, αλλά κυρίως υπονομεύουν την προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και διαφυγής από την ύφεση.

Η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μετά την επίτευξη της Συμφωνίας είναι σημαντικά βελτιωμένη. Η μέγιστη και ταχεία απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, το επενδυτικό ενδιαφέρον, η βελτίωση των εσόδων και ο εξορθολογισμός των κρατικών δαπανών μαζί με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες απλοποίησης και εξυγίανσης των διαδικασιών για τις Δημόσιες συμβάσεις, την ψηφιακή οικονομία, την πάταξη της φοροδιαφυγής, του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου δημιουργούν τα εχέγγυα για ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον και προοπτικές ανάπτυξης.

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναπτύσσουμε μια σειρά πρωτοβουλιών για το θεσμό των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, την αναμόρφωση του Επιμελητηριακού θεσμού με στόχο τη μείωση των χρόνων σύστασης μιας επιχείρησης και τη βελτίωση των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των κανόνων Διακίνησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αναμόρφωση του υπαίθριου εμπορίου. Πρωτοβουλίες τις οποίες εργαζόμαστε ώστε άμεσα να τις μετατρέψουμε σε πράξη. Μόνο μέσα από γόνιμο διάλογο με ουσιαστικές προτάσεις και πράξεις θα διευκολυνθεί ο επιχειρηματικός κόσμος και οι πολίτες στην πορεία μιας δίκαιης ανάπτυξης, που είναι το κοινό ζητούμενο».

25 July 2016
Banner