Γάλα FR, HR, DK, GR στα σημεία λιανικής πώλησης

16 April 2018

Γάλα FR, HR, DK, GR στα σημεία λιανικής πώλησης

Ενώ οι επαγγελματίες της λιανικής πώλησης κρέατος αναζητούν διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα αναγράφεται η προέλευση στην ταμειακή μηχανή, Υπουργική Απόφαση (1710/51865, ΦΕΚ Β΄1295/12-4-2018) σε σχέση με την προέλευση γάλακτος και γαλακτοκομικών βρίσκεται από την περασμένη Πέμπτη σε ισχύ.

Η Απόφαση εκδόθηκε για να δώσει λεπτομέρειες εφαρμογής των προβλέψεων που εισήγαγε για γάλα και γαλακτοκομικά ο Ν.4492/2017 (ο ίδιος που επιβάλει και την προέλευση κρέατος στην ταμειακή). Σύμφωνα με αυτήν την Απόφαση, είναι θεωρητικά πιθανό να βλέπει ο καθένας στη συσκευασία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ως χώρα αρμέγματος, ενδείξεις όπως: PT, HR, PL, DK, GR και άλλα. Όπως αναφέρει η Απόφαση, η χώρα αρμέγματος, η χώρα επεξεργασίας και η χώρα συσκευασίας αναγράφονται «αναλυτικά, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για χώρα Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., ολογράφως ή με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιό τους».

Επιπλέον, στην περίπτωση μίξης γάλακτος, οι χώρες αρμέγματος «αναφέρονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με το ποσοστό πρόσμιξης». Όμως μπορεί να αναφέρεται εναλλακτικά η ένδειξη «Προέλευση γάλακτος εντός ΕΕ» ή «Προέλευση γάλακτος εκτός ΕΕ».

Μόνο αν εάν η χώρα αρμέγματος, επεξεργασίας και συσκευασίας του τελικού προϊόντος είναι μία, δύναται να χρησιμοποιηθεί η ένδειξη «Προέλευση γάλακτος: όνομα χώρας».

Η Απόφαση ορίζει επίσης ότι η χρήση της ελληνικής σημαίας νοείται μόνο σε προϊόντα που η προέλευση του γάλακτος και των λοιπών γαλακτοκομικών συστατικών είναι αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης και τους έχει απονεμηθεί το «Ελληνικό Σήμα», βάσει της ΚΥΑ Κ4 7838/2014 (Β΄1432).

Στα προϊόντα ΠΟΠ δεν αναγράφεται επιπλέον επισήμανση περί προέλευσης του γάλακτος και ισχύουν οι ειδικότερες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις».

16 April 2018
Banner
Banner