Γ.Γ. Εμπορίου: Η Ε.Ε. να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε κράτους μέλους

29 May 2018

Γ.Γ. Εμπορίου: Η Ε.Ε. να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε κράτους μέλους

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρης Αυλωνίτης, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 28 Μαΐου.  Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς, ρύθμισης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν διαδικτυακές πλατφόρμες και ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η συμφωνία γενικής προσέγγισης ως προς την πρόταση Κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση στα αγαθά.

Ο κ. Αυλωνίτης τόνισε ότι η περιφερειακή διάσταση  πρέπει να αποτελέσει συστατικό στοιχείο για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, καθώς με αυτό τον τρόπο όχι μόνο θα ενισχυθεί η εσωτερική συνοχή της, αλλά και η διεθνής ανταγωνιστικότητά της. «Κάθε κράτος μέλος έχει τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου η Ε.Ε. να επιτύχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών», δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι η Ενιαία Αγορά πρέπει να ευνοήσει την ανάδειξη τομέων και αλυσίδων αξίας που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας και τονωθεί η εξωστρέφεια της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Αναφορικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τόνισε ότι η πρόταση κανονισμού πρέπει να επιτύχει δύο βασικούς στόχους: αφενός να διασφαλίσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πλατφόρμες παγκόσμιας εμβέλειας ώστε να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους, αφετέρου να ελαχιστοποιήσει τα διοικητικά βάρη που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες πλατφόρμες που αναπτύσσονται εντός της Ε.Ε.

Τέλος, ο κ. Αυλωνίτης χαιρέτισε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της καταναλωτικής νομοθεσίας (new deal for consumers), τονίζοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η ασφάλεια δικαίου ωφελούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους προμηθευτές. Ζήτησε επίσης να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το καταναλωτικό κίνημα μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως ως προς την άσκηση συλλογικών αγωγών αποζημίωσης.

29 May 2018
Banner