Γ.Γ. Εμπορίου: Από… αναμόρφωση πρέπει να περάσει το λιανεμπόριο

23 September 2016

Γ.Γ. Εμπορίου: Από… αναμόρφωση πρέπει να περάσει το λιανεμπόριο

Story Highlights

  • Εγχώριες αλυσίδες αξίας, συνέργειες, εξειδίκευση, ανεπτυγμένα δίκτυα μεταφορών και logistics, εξυγίανση, κοινά αποδεκτοί απλοί και λειτουργικοί κανόνες λειτουργίας του λιανεμπορίου, τα χαρακτηριστικά της αναμόρφωσης

Related Articles

Μέσα από μια διαδικασία αναμόρφωσης πρέπει να περάσει το λιανεμπόριο, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό παραγωγικής ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Αυτό υπογράμμισε από το βήμα του Συνεδρίου για τα καταναλωτικά αγαθά και το λιανεμπόριο (διοργάνωση: Ναυτεμπορική), ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης.

Ο ίδιος μάλιστα έθεσε και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει αυτή η διαδικασία αναμόρφωσης:
- Ένταξη των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου σε εγχώριες αλυσίδες αξίας,
- Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ εμπορικών  επιχειρήσεων,
- Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων εξειδικευμένης μορφής ή τρόπου πώλησης,
- Υποστήριξη του λιανεμπορίου από ανεπτυγμένα δίκτυα μεταφορών και logistics,
- Εξυγίανση και ορθολογικοποίηση των δικτύων πώλησης των μεγάλων αλυσίδων με εξυγίανση των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων και ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της αναβάθμισης των μεθόδων εξυπηρέτησης,
- Θεσμοθέτηση και εφαρμογή κοινά αποδεκτών απλών και λειτουργικών κανόνων λειτουργίας του λιανεμπορίου αναφορικά με τις εμπορικές πρακτικές, τον ανταγωνισμό, τις εμπορικές μισθώσεις και το ωράριο με διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των παραγωγών.

Αναφορικά με το έργο της Γενικής Γραμματείας, ο κ. Παπαδεράκης επεσήμανε ότι η συμβολή της στη στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου του λιανεμπορίου, στηρίζεται στο τρίπτυχο: i) απλοποίηση διαδικασιών, ii) ενίσχυση καινοτομίας, iii) βελτίωση λειτουργίας και παράλληλης εποπτείας της αγοράς.

i) Σχετικά με τον πρώτο άξονα, βρίσκεται ήδη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών μιας Στάσης. Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις για τη δυνατότητα εγγραφής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, από την ίδια υπηρεσία όπου θα συστήνεται η επιχείρηση. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδεράκη, αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τη στήριξη των επιχειρηματιών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.

ii) Αναφορικά με τον δεύτερο άξονα, που είναι η ενίσχυση της καινοτομίας στο λιανικό εμπόριο, ο κ. Παπαδεράκης ανέφερε ότι η ηλεκτρονικοποίηση του εμπορίου αφορά πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς η αγορά κινείται προς μία κατεύθυνση πολλαπλών καναλιών προώθησης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών και ότι οι συνθήκες επιβάλλουν την πλήρη εναρμόνιση του κλάδου με τις παραδοσιακές μορφές εμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕΣΠΑ, οι οποίες θα προβλέπουν τη χορήγηση κουπονιών καινοτομίας μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται πέραν του βασικού στόχου, που είναι η ευκαιρία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διάστασης της δραστηριότητας των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, και η δημιουργία ευκαιριών αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων που διαθέτει η χώρα μας στους κλάδους της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τους θεσμοθετημένους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, τόσο για την ανάπτυξη των ανοιχτών εμπορικών κέντρων, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, όσο και για την εκπόνηση και υλοποίησης μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

iii) Τέλος, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας για τη βελτίωση της λειτουργίας και παράλληλης εποπτείας της αγοράς, ο κ. Παπαδεράκης τόνισε ότι «θα συμβάλλει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην αγορά και προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος βρισκόμαστε ήδη σε συνεργασία με το σύνολο των εποπτικών αρχών για συντονισμένες δράσεις εναντίον της παραοικονομίας και του παραεμπορίου», ενώ πρόσθεσε ότι «σχεδιάζουμε την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ώστε η εποπτεία να αυτοματοποιηθεί και να συνεπάγεται το ελάχιστο δυνατό διοικητικό βάρος για τους εμπόρους».

23 September 2016
Banner