Συνέπειες της στρατηγικής Farm-to-Fork στην κτηνοτροφία. Διαδικτυακή συζήτηση, 13 Οκτωβρίου

01 October 2021

Συνέπειες της στρατηγικής Farm-to-Fork στην κτηνοτροφία. Διαδικτυακή συζήτηση, 13 Οκτωβρίου

Ο ρόλος που διαδραματίζει η κτηνοτροφία στα συστήματα τροφίμων, αλλά και η στρατηγική Farm to Fork όπως και η στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, έχουν οδηγήσει σε πολλές συζητήσεις (και αντιθέσεις) σχετικά με το πώς θα πρέπει να είναι τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων και η παραγωγή τροφίμων στο μέλλον.

Η φιλοδοξία της Ε.Ε. εισάγει δράσεις και στόχους για την επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, διατηρώντας παράλληλα την προσιτή τιμή ρους και δημιουργώντας πιο δίκαιες οικονομικές αποδόσεις.

Ωστόσο, αυτές οι προτάσεις έχουν εγείρει πολλά ερωτηματικά και έχουν δώσει τροφή σε μελέτες που εξετάζουν τις συνέπειες που θα έχουν στα συστήματα διατροφής μας, εντός και εκτός Ε.Ε. Η συμμαχία European Livestock Voice οργανώνει τον διάλογο που είναι απαραίτητο να γίνει και οργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με τα θέματα αυτά.

Τα ερωτήματα που αναμένεται να συζητηθούν:
- Παρά τις διαφορετικές μεθοδολογίες αυτών των ανεξάρτητων μελετών, ποιες είναι οι κοινές τάσεις και πού συμφωνεί η έρευνα;
- Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τις επιπτώσεις και σε ποιους τομείς;
- Πώς αντιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αυτές τις μελέτες και τι μπορούν να μάθουν από αυτές; 

Ομιλητές:
Καθηγητής Christian Henning, Πανεπιστήμιο Kiel
Καθηγητής Roel Jongeneel, Πανεπιστήμιο Wageningen
Ευρωβουλευτής Anne Sander, Επιτροπή AGRI

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 13 Οκτωβρίου (12.30μμ, ώρα Ελλάδας) μέσω της πλατφόρμας ZOOM (εγγραφή εδώ).

01 October 2021
Banner
Banner