FAO: Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης έφεραν μείωση στην παραγωγή των ζωικών προϊόντων

25 October 2023

FAO: Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης έφεραν μείωση στην παραγωγή των ζωικών προϊόντων

Τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με μελέτες, έχουν χαθεί καλλιέργειες και κτηνοτροφική παραγωγή αξίας 3,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας καταστροφών, που αντιστοιχεί περίπου σε απώλεια 123 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως (5% του ετήσιου παγκόσμιου αγροτικού ΑΕΠ). Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν σε μια πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) με τίτλο «Ο αντίκτυπος των καταστροφών στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια» όπου αναφέρονται οι επιπτώσεις των καταστροφών στη γεωργική παραγωγή και συγκεκριμένα στις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, παγκοσμίως.

«Η γεωργία είναι ένας από τους πιο εκτεθειμένους και ευάλωτους τομείς στο πλαίσιο του κινδύνου καταστροφών, δεδομένης της βαθιάς εξάρτησής της από τους φυσικούς πόρους και τις κλιματικές συνθήκες», αναφέρει ο γενικός Διευθυντής του FAO QU Dongyu στην εισαγωγή της έκθεσης και συνεχίζει: «Αξιοποιώντας την τεχνική τεχνογνωσία του FAO, αυτή η δημοσίευση παρουσιάζει ευκαιρίες για προληπτική αντιμετώπιση των κινδύνων στα συστήματα αγροδιατροφής, ενώ παράλληλα προτείνει τρόπους για την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνου καταστροφών στις γεωργικές πρακτικές και πολιτικές».

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι καταστροφές -οι οποίες επηρεάζουν σοβαρά τις σύγχρονεςκοινωνίες- προκάλεσαν τις υψηλότερες σχετικές απώλειες σε χώρες με χαμηλό και χαμηλότερο μεσαίο εισόδημα, έως και 15% του συνολικού αγροτικού τους ΑΕΠ. Οι καταστροφές είχαν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (SIDS), με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν το 7% του αγροτικού τους ΑΕΠ.

Ταξινομημένες απώλειες

Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι οι απώλειες που σχετίζονται με τα κύρια γεωργικά προϊόντα παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Έτσι, οι απώλειες στα σιτηρά έφτασαν κατά μέσο όρο σε 69 εκατομμύρια τόνους ετησίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες -που αντιστοιχούν στη συνολική παραγωγή δημητριακών της Γαλλίας το 2021- και ακολουθούν οι καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και ζάχαρης, με το καθένα να πλησιάζει τις μέσες απώλειες των 40 εκατομμυρίων τόνων/ανά έτος. Τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αβγά παρουσίασαν, κατά προσέγγιση, απώλεια 16 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, που αντιστοιχεί στη συνολική παραγωγή κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών στο Μεξικό και την Ινδία το 2021.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ασία γνώρισε μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών οικονομικών απωλειών. Η Αφρική, η Ευρώπη και η Αμερική παρουσίασαν επίσης παρόμοια τάξη μεγέθους. Σε απόλυτες τιμές, οι απώλειες ήταν υψηλότερες σε χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ χώρες χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος και χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος, αλλά οι χώρες χαμηλού εισοδήματος (ιδιαίτερα το SIDS – αναπτυσσόμενες χώρες) υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Συχνές καταστροφές

Οι καταστροφές έχουν αυξηθεί από 100 ετησίως τη δεκαετία του 1970 σε περίπου 400 συμβάντα ετησίως παγκοσμίως, τα τελευταία 20 χρόνια. Όχι μόνο τα γεγονότα καταστροφών αυξάνονται σε συχνότητα, ένταση και πολυπλοκότητα, αλλά ο αντίκτυπός τους αναμένεται επίσης να επιδεινωθεί, καθώς οι καταστροφές που προκαλούνται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνουν το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον.

Η έκθεση τονίζει πως οι φυσικές καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν  αλυσιδωτές και κλιμακούμενες επιπτώσεις σε πολλαπλά συστήματα και τομείς, όπως στη φτώχεια και στην ανισότητα, στην αύξηση του πληθυσμού, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία που προκαλούνται από πανδημίες, σε πρακτικές όπως η μη βιώσιμη χρήση και διαχείριση της γης ή οδηγούνται σε ένοπλες συγκρούσεις και σε περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Σε ακραίες περιπτώσεις, οι καταστροφές έχουν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό και τη μετανάστευση αγροτικών πληθυσμών. Οι τεράστιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις μουσώνων στη νότια επαρχία Sindh του Πακιστάν είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες επηρεάστηκαν αρνητικά τα συστήματα αγροδιατροφής, αυξάνοντας την επισιτιστική ανασφάλεια.

Πιο ανθεκτικά τα συστήματα αγροδιατροφής

Οι αγρότες, ιδιαίτερα οι μικροκαλλιεργητές που καλλιεργούν υπό συνθήκες βροχής, είναι οι πιο ευάλωτοι παράγοντες στα συστήματα αγροδιατροφής και υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων των καταστροφών. Η υποστήριξη της υιοθέτησης καλών πρακτικών μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε επίπεδο αγροκτήματος μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες με περιορισμένες καλλιέργειες να αποφύγουν τις απώλειες και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους. Οι επενδύσεις σε καλές μεθόδους που μειώνουν τον κίνδυνο καταστροφών σε επίπεδο αγροκτήματος μπορούν να αποδώσουν κατά μέσο όρο 2,2 φορές περισσότερο από ό,τι οι προηγούμενες μέθοδοι.

Η έκθεση περιγράφει τρεις βασικές προτεραιότητες δράσης: 1. Βελτίωση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις των καταστροφών σε όλους τους τομείς της γεωργίας – καλλιέργειες, κτηνοτροφία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια και δασοκομία. 2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολλών τομέων, που εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους, στην πολιτική και στον προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα. 3. Ενίσχυση των επενδύσεων στην ανθεκτικότητα που παρέχουν οφέλη στη μείωση του κινδύνου καταστροφής στη γεωργία και βελτιώνουν τη γεωργική παραγωγή και τα μέσα διαβίωσης. 

Πηγή: euromeatnews.com

25 October 2023
Banner