Ευρωβαρόμετρο: Πώς βλέπουν οι Έλληνες τη γεωργία-κτηνοτροφία

26 February 2018

Ευρωβαρόμετρο: Πώς βλέπουν οι Έλληνες τη γεωργία-κτηνοτροφία

Πολύ σημαντική για το μέλλον θεωρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες τη γεωργία, σύμφωνα με το πρόσφατο ειδικό Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Στην ίδια έρευνα αποτυπώνεται ότι το 94% των Ελλήνων (στην Ε.Ε. το 92%) την θεωρούν από αρκετά έως πολύ σημαντική. Παράλληλα, σχεδόν 3 στους 4 Έλληνες πολίτες θεωρούν πως η ΚΓΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες με ποσοστό 71% (στην Ε.Ε. το 61%).

Δύο διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία αποτυπώνουν και οι απαντήσεις όσον αφορά την κατάσταση των αγροτικών περιοχών συγκριτικά με την περίοδο πριν από μια δεκαετία. Ενώ οι ερωτώμενοι θεωρούν βελτιωμένη την ευρυζωνική – διαδικτυακή και τηλεφωνική τους κάλυψη σε ποσοστό 66% (μέσος όρος στην Ε.Ε. 64%), δεν συμβαίνει το ίδιο και ως προς την κοινωνική τους ένταξη με 35%  (στην Ε.Ε. το 28%) να δηλώνει πως έχει παραμείνει η ίδια και 32% (στην Ε.Ε. 30%) να πιστεύει πως έχει χειροτερέψει.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στον τομέα της γεωργίας, όπου παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη ίσως απόκλιση μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με αυτά, 65% (στην Ε.Ε. 43%) των Ελλήνων θεωρεί πως η κατάσταση έχει χειροτερέψει με το 32% (στην Ε.Ε. το 49%) να θεωρεί πως είναι στάσιμη ή πως έχει βελτιωθεί.

Τέλος, 1 στους 3 Έλληνες (30%), δηλώνουν ανενημέρωτοι για τη στήριξη που παρέχει η Ε.Ε. μέσω της ΚΓΠ, ποσοστό λίγο χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (32%).

Εδώ περισσότερες λεπτομέρειες.

26 February 2018
Banner
Banner