Ερώτηση Βελόπουλου για το πρόβλημα των βοσκότοπων στην εκτροφή μαύρου χοίρου

23 November 2021

Ερώτηση Βελόπουλου για το πρόβλημα των βοσκότοπων στην εκτροφή μαύρου χοίρου

Το πρόβλημα που έφεραν στην επιφάνεια οι νέες ρυθμίσεις για τους βοσκοτόπους δημιουργώντας μια προβληματική κατάσταση για τους εκτροφείς μαύρου χοίρου, αναδεικνύει με Ερώτηση στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο βουλευτής Λάρισας, επικαλούμενος τα όσα αναφέρουν οι εκτροφείς μαύρου χοίρου, σημειώνει ότι λόγω της μη παραχώρησης στους εκτροφείς κατάλληλων βοσκοτόπων, ακυρώνεται η διαφοροποίηση της αυτόχθονης φυλής του Μαύρου Χοίρου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην Ερώτηση:

«Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν εκτροφείς της ποικιλίας του Μαύρου Χοίρου, τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω αυτόχθονης φυλής είναι η βόσκηση, η παραγωγή και η αναπαραγωγή στη φύση. Στερώντας από την συγκεκριμένη κατηγορία χοίρων το βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησής της σε σχέση με τους υπόλοιπους, που είναι η ελεύθερη βόσκηση, μέσω της μη παραχώρησης κατάλληλου βοσκότοπου, εκλείπουν, τόσο η δυνατότητα χαρακτηρισμού της, ως αυτόχθονης φυλής, όσο και η παραγωγή σχετικών ποιοτικών ζωικών προϊόντων, μιας και το σύστημα εκτροφής αυτής της ράτσας ζώων βασίζεται, κατά 50%, στο παραπάνω σύστημα διατροφής της».

Κατόπιν αυτών, ο βουλευτής ερωτά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εάν προτίθεται να μεριμνήσει άμεσα: α) για την δίκαιη κατανομή και παραχώρηση κατάλληλων επιλέξιμων βοσκοτόπων για την ποικιλία των Μαύρων Χοίρων, όπως ίσχυε σε προηγούμενο χρόνο, και β) για την ένταξη των εκτροφέων Μαύρου Χοίρου στο νέο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας.

23 November 2021
Banner
Banner