Εργαζόμενοι ΕΦΕΤ: Τρία αναγκαία βήματα για ασφάλεια στα τρόφιμα και προστασία του καταναλωτή

30 November 2018

Εργαζόμενοι ΕΦΕΤ: Τρία αναγκαία βήματα για ασφάλεια στα τρόφιμα και προστασία του καταναλωτή

Τη σκυτάλη στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά την παραίτηση Τσιάλτα από την προεδρία του ΕΦΕΤ, τις καταγγελίες του και την απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παίρνουν τώρα οι εργαζόμενοι του ΕΦΕΤ.

Ο Σύλλογος Μονίμων Υπαλλήλων ΕΦΕΤ, με μια ανακοίνωση-παρέμβαση που υπογράφουν ο Πρόεδρος Φραγκίσκος Γαΐτης και ο Γενικός Γραμματέας Λεωνίδας Παλίλης, περιγράφουν τις συνθήκες διαχρονικής υποτίμησης του ΕΦΕΤ, και μιλούν για τις τρεις αναγκαίες κινήσεις διά των οποίων θα επιτευχθεί η θεσμική ενίσχυση και ολοκλήρωση του επιτελικού, συντονιστικού και ελεγκτικού ρόλου του ΕΦΕΤ.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΦΕΤ έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της επιστολής παραίτησης του Προέδρου του ΕΦΕΤ κ. Ιωάννη Τσιάλτα, της επιστολής απάντησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη αλλά και δηλώσεών του σε ΜΜΕ, όπου αναδείχθηκαν πάλι προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά το χώρο του ελέγχου των τροφίμων και εν αναμονή του ορισμού νέου Δ.Σ. στον ΕΦΕΤ, εμείς οι εργαζόμενοι στον ΕΦΕΤ, που μοχθούμε τόσα χρόνια για να υπηρετήσουμε την προστασία της υγείας των καταναλωτών, την καταπολέμηση των κρουσμάτων νοθείας και απάτης και την εν γένει προάσπιση της δημόσιας υγείας σε θέματα διατροφής, με νηφαλιότητα και συναίσθηση του καθήκοντος, θέλουμε να επισημάνουμε ξανά τα ακόλουθα:

Α. Ο ΕΦΕΤ συστάθηκε με το Νόμο 2741/1999, (ΦΕΚ 199Α'), με στόχο την ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και κυρίως την άρση των εμποδίων όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα του συστήματος αλλά και στη δυνατότητα συνολικής αξιολόγησής του, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης που ούτως ή άλλως αρμόζει στο χώρο των τροφίμων μακριά από συντεχνιακές αντιλήψεις και αποκλεισμούς.

Το εγχείρημα ουδέποτε ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα και μετά την ίδρυση του ΕΦΕΤ, ο έλεγχος των τροφίμων συχνά να ασκείται παράλληλα και κυρίως ανεξάρτητα από τον ΕΦΕΤ, από Διευθύνσεις και Τμήματα άλλων Υπουργείων και Φορέων.

Β. Ο ΕΦΕΤ είναι υποστελεχωμένος καθώς σήμερα υπηρετούν μόνο 257 από τους 488 προβλεπόμενους υπαλλήλους.

Εντούτοις, ακόμη και έτσι ο ΕΦΕΤ έχει να επιδείξει και συνεχίζει να προσφέρει ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο, ενώ υπάρχει σταθερά και η έξωθεν καλή μαρτυρία (π.χ. European Food Safety Authority, Health and Food Audits and Analysis της Ε.Ε. κλπ.) κι αυτό χάρη στο φιλότιμο και την αυταπάρνηση των εργαζομένων του.

Γ. Η χρηματοδότηση του ΕΦΕΤ καλύπτει μόλις και μετά βίας τις δαπάνες μισθοδοσίας, μετατρέποντας εξ ανάγκης σε σημαντικό παράγοντα για τη λειτουργία του και την υλοποίηση του σκοπού του, την είσπραξη προστίμων και τελών εκπαίδευσης, κατάσταση θεσμικά ανεπίτρεπτη αλλά και ουτοπική.

Είναι προφανές ότι εκτός από την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση του σκοπού του, η αύξηση του προσωπικού συνδέεται άρρηκτα και με την αύξηση του προϋπολογισμού του φορέα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αραχωβίτης, στις δημόσιες δηλώσεις του αναγνωρίζει τη σημασία του ΕΦΕΤ για την ελληνική κοινωνία, το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει και τα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει.

Θεωρούμε ότι η θεσμική ενίσχυση και ολοκλήρωση του επιτελικού και συντονιστικού ρόλου του ΕΦΕΤ μπορεί να επιτευχθεί με τρεις κινήσεις:

  • Στο νόμο 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ Δ’: «Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων και λοιπές διατάξεις» ο οποίος βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, στο πεδίο «Ασφάλεια Τροφίμου» ο ΕΦΕΤ να οριστεί ως η μοναδική «Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού». Με τον τρόπο αυτό θα ασκείται ο επιτελικός, συντονιστικός και ελεγκτικός ρόλος στο χώρο των τροφίμων, σε συνεργασία προφανώς με τις «Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης» που θα οριστούν στο ίδιο πεδίο και θα συντονίζονται από τον ΕΦΕΤ. Επίσης, στο πεδίο «Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών» ο ΕΦΕΤ να οριστεί ως «Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού» για τα θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών από παραπλάνηση σε θέματα επισήμανσης, νοθείας στα τρόφιμα.
  • Άμεση υλοποίηση των μετατάξεων που έχουν εγκριθεί κατά τη «10η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πενήντα οχτώ (58) θέσεων προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. µε μετατάξεις - αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.∆.∆.» και άμεση προκήρυξη επιπλέον 100 θέσεων μόνιμου προσωπικού.
  • Άμεση αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ κατά 2.000.000€ για την αρτιότερη υλοποίηση του έργου του, μεταφορά των κονδυλίων μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν στον ΕΦΕΤ και πρόβλεψη ποσού μισθοδοσίας για τις νέες προσλήψεις.

Μια κορυφαία ορχήστρα χαρακτηρίζεται εκτός από το υψηλό επίπεδο των μουσικών που την απαρτίζουν, και από την ικανότητα του μαέστρου της. Η διασφάλιση της ποιότητας και πρωτίστως της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων, η καταπολέμηση των κρουσμάτων νοθείας και η εν γένει προάσπιση της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε θέματα διατροφής, αξίζουν τον κορυφαίο μαέστρο, θέση που δικαιωματικά (όπως προβλέπει η νομοθεσία αλλά και επιπλέον λόγω της πολύχρονης συσσωρευμένης εμπειρίας) ανήκει στον ΕΦΕΤ.

30 November 2018
Banner