Πανευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα για τις συνέπειες της πανδημίας στον αγροδιατροφικό τομέα – Ερωτηματολόγιο

21 July 2020

Πανευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα για τις συνέπειες της πανδημίας στον αγροδιατροφικό τομέα – Ερωτηματολόγιο

Έρευνα με σκοπό να διακριβωθούν οι συνέπειες που είχαν για τον αγροδιατροφικό τομέα τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας COVID-19, ξεκινά το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός απευθύνεται σε φορείς, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις ή μεμονωμένους αγρότες που δραστηριοποιούνται στα στάδια παραγωγής, διανομής, μεταποίησης, χονδρικής ή λιανικής πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων. Ζητά τη συμμετοχή τους στην έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η ανθεκτικότητα, οι περιορισμοί και οι πρακτικές των εμπλεκόμενων, σε όλη την αλυσίδα.

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο που διερευνά την εμπειρία των εμπλεκόμενων, τις σκέψεις τους για τις μελλοντικές προοπτικές και τα μέτρα στήριξης που χρειάζονται.

Το ερωτηματολόγιο απαιτεί περίπου 25 λεπτά, είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., και θα είναι ανοιχτό έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην έρευνα, παρατίθενται οι κάτωθι σύνδεσμοι:

Έρευνα για επιχειρήσεις / εταιρείες στην αγροδιατροφική αλυσίδα     

Έρευνα για οργανισμούς που υποστηρίζουν ή εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

21 July 2020
Banner
Banner