Νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

16 August 2021

Νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (L286 - 10/8/2021) ο Κανονισμός 2021/1317 της Επιτροπής της 9ης Αυγούστου 2021 για τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα.

Ο Κανονισμός αποτελεί τροποποίηση προηγούμενου και εκδόθηκε προκειμένου η νομοθεσία να εναρμονιστεί με νέα δεδομένα της επιτροπής του Codex Alimentarius.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή του Codex Alimentarius κατά την 42η σύνοδό της μείωσε τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα από 0,5 mg/kg για τα βρώσιμα εντόσθια σε 0,2 mg/kg για τα βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, 0,15 mg/kg για τα βρώσιμα εντόσθια χοιροειδών και 0,1 mg/kg για τα βρώσιμα εντόσθια πουλερικών.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή ορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου: για το κρέας βοοειδών, προβάτων, χοίρων και πουλερικών στα 0,10mg/kg, για τα εντόσθια βοοειδών και προβάτων στα 0,20mg/kg, για τα εντόσθια χοίρων στα 0,15mg/kg, για τα εντόσθια πουλερικών στα 0,10mg/kg.

Ο Κανονισμός αναφέρεται επίσης στα όρια που τίθενται για το γάλα, τα ψάρια, δημητριακά και όσπρια, λαχανικά, μανιτάρια, φρούτα, οίνους, μέλι, αλάτι.

16 August 2021
Banner
Banner