Στην επισιτιστική ασφάλεια της Ε.Ε. με φόντο τον πόλεμο, εστιάζουν οι υπ. Γεωργίας

03 March 2022

Στην επισιτιστική ασφάλεια της Ε.Ε. με φόντο τον πόλεμο, εστιάζουν οι υπ. Γεωργίας

Έκτακτη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησαν χθες 2/3 οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. για να συζητήσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται για τον αγροδιατροφικό τομέα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή αρχικών πληροφοριών και προβλέψεων σχετικά με τον εφοδιασμό προϊόντων και τις τιμές, ο εντοπισμός ζητημάτων που απαιτούν ιδιαίτερη επαγρύπνηση και η εξέταση πιθανών μέτρων σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο.

Οι υπουργοί ξεκίνησαν εκφράζοντας την ομόφωνη αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και ζητώντας να κινητοποιηθεί η απαραίτητη επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια. Στη συνέχεια συζήτησαν τις επιπτώσεις που θα έχει η παρούσα κρίση στις αγορές γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην πρόσβαση σε γεωργικές πρώτες ύλες και εισροές.

Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν επίσης μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική και ένα σύνολο εργαλείων που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της επισιτιστικής κυριαρχίας της Ε.Ε. και την ενσωμάτωση της επισιτιστικής κυριαρχίας στην ενωσιακή αγροτική πολιτική.

Δόθηκε επίσης προσοχή στην επισιτιστική ασφάλεια στη Μεσόγειο και σε πιο ευάλωτες χώρες. Από την άποψη αυτή, οι υπουργοί τόνισαν τη σημασία της κινητοποίησης όλων των σχετικών διεθνών φόρουμ , συμπεριλαμβανομένων του ΟΟΣΑ, της G20, της G7 και του FAO, για να αναλύσουν το θέμα και να εξετάσουν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες απαντήσεις. Οι Υπουργοί παρατήρησαν ειδικότερα ότι η επόμενη συνεδρίαση του Φόρουμ Ταχείας Αντίδρασης AMIS, ενός παρατηρητηρίου αγοράς που ιδρύθηκε από την G20 το 2011, θα παράσχει μια εικόνα της κατάστασης.

Τις προθέσεις της Κομισιόν για όλα αυτά τα ζητήματα εξέφρασε ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε., Janusz Wojciechowski, μιλώντας για:

  • ενεργοποίηση εργαλείων παρακολούθησης κρίσεων – ιδίως του ευρωπαϊκού μηχανισμού ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων επισιτιστικής ασφάλειας (που έχει συσταθεί από την Επιτροπή), αλλά και της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για τον τομέα του χοιρινού κρέατος (που ανακοινώθηκε στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 21ης Φεβρουαρίου)·
  • το ενδεχόμενο εισαγωγής έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) με στόχο τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους των εισροών·
  • το ενδεχόμενο υιοθέτησης μέτρων για τη διασφάλιση και την απελευθέρωση της παραγωγικής ικανότητας της Ευρώπης το 2022, όπως η χρήση αγρανάπαυσης για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.

Τα μέτρα αυτά θα συζητηθούν από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας καθώς και στο επικείμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 21 Μαρτίου.

03 March 2022
Banner
Banner