Νέοι επικαιροποιημένοι όροι στη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

03 May 2019

Νέοι επικαιροποιημένοι όροι στη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Στην ανάγκη επικαιροποίησης των κριτηρίων και διαδικασιών χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (ΕΣΠΕΚ) ανταποκρίνεται η Απόφαση της (παραιτηθείσας πλέον από τη θέση αυτή) υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη 2/5 σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Tο Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού

Το ΕΣΠΕΚ, το οποίο θεσπίστηκε από το 1999 και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού, λαμβάνουν επιχειρήσεις εστίασης ή αναψυχής κατόπιν αίτησής τους. Αυτό το Ειδικό Σήμα Ποιότητας (μπορεί να ανανεώνεται ανά τριετία) πιστοποιεί ότι μία συγκεκριμένη επιχείρηση: α) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες, β) χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και προϊόντα ΠΟΠ, γ) προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή και δ) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει η Απόφαση, η χορήγηση του ΕΣΠΕΚ γίνεται στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά κριτήρια, 20 τον αριθμό, που αφορούν: i) την προσφορά εδεσμάτων της ελληνικής κουζίνας και ελληνικών προϊόντων, ii) την παρουσίαση και προώθηση της ελληνικής γαστρονομικής και οινικής παράδοσης, και iii) τη συνολική εικόνα των χώρων της επιχείρησης.

Επιπλέον, υπάρχουν 10 βαθμολογούμενα κριτήρια (ποιότητα δομικών υλικών, χώρου εστίασης, ποικιλία εδεσμάτων, προσφορά καλού ψωμιού, συντήρηση κρασιών κ.ά.) και η επιχείρηση καθίσταται επιλέξιμη για τη λήψη του ΕΣΠΕΚ εφόσον λάβει συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των 25 βαθμών.

Τις λεπτομέρειες που ορίζει η ΥΑ 7827 (ΦΕΚ Β΄ 1463/2.5.2019) για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (ΕΣΠΕΚ), μπορείτε να δείτε εδώ.

03 May 2019
Banner