Επιφυλάξεις και από τη UECBV για τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»

21 May 2020

Επιφυλάξεις και από τη UECBV για τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»

Περαιτέρω έλεγχο και ισορροπημένη βελτίωση θα χρειαστεί η νέα Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», την οποία δημοσίευσε χθες η Κομισιόν και τώρα αναμένει την έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

Αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος, UECBV, η οποία εκφράζει επιφυλάξεις, καθώς δεν βλέπει στο κείμενο της νέας Στρατηγικής βασικά σημεία που θα δείχνουν ότι το νέο τοπίο της αειφορίας περιλαμβάνει όλους κι όχι μερικούς. Αυτήν την ιδέας η UECBV την έχει κωδικοποιήσει στην έκφραση «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω» την οποία προβάλλει από την πρώτη στιγμή που η Κομισιόν διατύπωσε τη φιλοδοξία της για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Πιο ειδικά, σχετικά με τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», ο Γενικός Γραμματέας της UECBV, ο Karsten Maier, δήλωσε ότι η Ένωση θα αναλύσει «τις λεπτομέρειες του κειμένου και θα σχολιάσουμε συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας. Φυσικά, ανυπομονούμε να συνεισφέρουμε στην Πράσινη Συμφωνία, όπως έχουμε εξάλλου δεσμευθεί. Αυτό όμως θα το κάνουμε συνεχίζοντας να προωθούμε μια βιώσιμη κτηνοτροφία και βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση κρέατος, χωρίς να ξεχνάμε ότι το κρέας είναι βαθιά εδραιωμένο στην κουλτούρα και τις διατροφικές μας συνήθειες. Αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, λόγω της θρεπτικής του πυκνότητας, και συμβάλλει στις χαρούμενες πλευρές της κοινωνικής μας ζωής».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η UECBV, οι τελευταίοι μήνες κατέδειξαν τη σημασία και τον ρόλο που διαδραμάτισε στο σύνολό του ο τομέας των τροφίμων και συνεπώς και ο τομέας της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης κρέατος ως ουσιώδεις πάροχοι στην αλυσίδα τροφίμων, εν μέσω της πανδημίας Covid-19.

«Είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός πυλώνας στην Ε.Ε., και ιδιαίτερα για την αγροτική οικονομία των κρατών μελών. Συμβάλλει στην άμεση απασχόληση, στα μέσα διαβίωσης των κτηνοτρόφων και στο ενωσιακό εμπόριο, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μελλοντική ανάπτυξη για την οποία κάνει λόγο η Πράσινη Συμφωνία» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η UECBV και καταλήγει:

«Το σύστημα τροφίμων της Ε.Ε. είναι πολύ περίπλοκο. Επομένως, πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία, αντανακλώντας παράλληλα τον αρχικό στόχο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη Συνθήκη της Ρώμης: ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων, δίκαιο εισόδημα στους αγρότες και προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, και παράλληλα σύστημα βιώσιμο από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη».

21 May 2020
Banner