Την επίδραση χρόνου και θερμοκρασίας στην αλλοίωση του κρέατος κατά τη μεταφορά, αξιολόγησε η EFSA

01 July 2016

Την επίδραση χρόνου και θερμοκρασίας στην αλλοίωση του κρέατος κατά τη μεταφορά, αξιολόγησε η EFSA

Story Highlights

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναθεωρήσει τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να παράσχει στη βιομηχανία μεγαλύτερη ευελιξία και γι’ αυτό ζήτησε την επιστημονική συμβουλή της EFSA για όλες τις πτυχές ασφάλειας και ποιότητας

Related Articles

Την επίδραση που έχει ο χρόνος και η θερμοκρασία στην ανάπτυξη των βακτηρίων που αλλοιώνουν το νωπό κρέας αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων – EFSA. Οι εμπειρογνώμονες της EFSA χρησιμοποίησαν προγνωστικά μοντέλα για να συγκρίνουν την ανάπτυξη των βακτηρίων αλλοίωσης με την ανάπτυξη των παθογόνων βακτηρίων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, τα πρώτα αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς.

Η EFSA είχε προηγουμένως ενημερώσει σχετικά με τις επιπτώσεις που υπάρχουν για την ασφάλεια του κρέατος, για κάθε συνδυασμό αυτών των δύο παραμέτρων -χρόνος και θερμοκρασία- και πρότεινε διάφορα σενάρια για να επιτευχθεί η ασφάλεια του κρέατος κατά την αποθήκευση και μεταφορά του. «Αν ο μοναδικός παράγοντας ήταν η ασφάλεια, οι φορείς χάραξης πολιτικής θα είχαν περισσότερες επιλογές στο τραπέζι για να επιλέξουν. Ωστόσο, τα σενάρια που είναι αποδεκτά από την άποψη της ασφάλειας μπορεί να μην είναι αποδεκτά από την άποψη της ποιότητας», υπογράμμισε παρ’ όλα αυτά η Δρ Marta Hugas, επικεφαλής στη Μονάδα Βιολογικών Κινδύνων της EFSA.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τα σφάγια ψύχονται σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 7C και ότι αυτή η θερμοκρασία διατηρείται μέχρι το άλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ωστόσο να αναθεωρήσει τη νομοθεσία αυτή προκειμένου να παράσχει στη βιομηχανία μεγαλύτερη ευελιξία και γι’ αυτό ζήτησε την επιστημονική συμβουλή της EFSA για όλες τις πτυχές ασφάλειας και ποιότητας.

Οι εμπειρογνώμονες της EFSA σημειώνουν επίσης ότι ούτως ή άλλως τα αποτελεσματικά μέτρα υγιεινής κατά τη σφαγή και την επεξεργασία βοηθούν να ελεγχθεί η μόλυνση με βακτήρια αλλοίωσης.

Το πόρισμα της EFSA μπορείτε να βρείτε εδώ.

01 July 2016
Banner