Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. της EFSA

25 August 2021

Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. της EFSA

Παρατείνεται ως την 6η Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και των εμπλεκόμενων στα τρόφιμα, για τέσσερεις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων – EFSA.

Όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1381, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της EFSA με έναρξη θητείας από την 1η Ιουλίου 2022, θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των συμφερόντων στην τροφική αλυσίδα.

Στις 23 Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών και της τροφικής αλυσίδας.

Αυτή η πρόσκληση έχει ως στόχο την δημιουργία καταλόγου υποψηφίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την οποία το Συμβούλιο, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ορίσει:

- Ένα μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος από οργανώσεις καταναλωτών

- Ένα μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις

- Ένα μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος από οργανώσεις αγροτών

- Ένα μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος από τη βιομηχανία (μεταποιητές τροφίμων).

Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα διοριστούν για τετραετή θητεία από την 1η Ιουλίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 6η Σεπτεμβρίου 2021, στις 12:00 (μεσημέρι) CET. Η ηλεκτρονική αίτηση και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/food/efsa-management-board_en

25 August 2021
Banner
Banner