Ενστάσεις της ΕΔΟΚ για το νέο πλαίσιο αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

26 June 2019

Ενστάσεις της ΕΔΟΚ για το νέο πλαίσιο αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Την άποψή της για την Απόφαση Αραχωβίτη που ρυθμίζει εκ νέου τους όρους αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, δημοσίευσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ. Η ΕΔΟΚ υποστηρίζει ότι η οριζόντια θέσπιση προϋποθέσεων δεν θα συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία των Διεπαγγελματικών. Πιο ειδικά, όπως αναφέρει η Οργάνωση:

«Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η ΕΔΟΚ, γνωρίζοντας ότι εξετάζεται η επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, κοινοποίησε στους αρμόδιους φορείς τουΥπΑΑΤ τις θέσεις της σχετικά με τη σπουδαιότητα της ύπαρξης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, αλλά και την ανάγκη λειτουργικών προσαρμογών της νομοθεσίας που θα τις διέπει.

Θυμίζουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει ένα γενικό πλαίσιο για την αναγνώριση των Δ.Ο και την επέκταση των κανόνων στα μη μέλη, και αφήνει στην κρίση των κρατών-μελών τη θέσπιση της ειδικότερης νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, η νομοθεσία που αφορά στις Δ.Ο. να καταρτίζεται με μεγάλη προσοχή και λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως και τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σε κάθε κράτος-μέλος.

Δυστυχώς, η πρόσφατη ΥΑ του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, δεν λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που υπέβαλαν οι υφιστάμενες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, όπως και η ΕΔΟΚ, που γνωρίζουν τις συνθήκες της αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΥΑ δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα κάθε τομέα, όπου έχουμε για παράδειγμα προϊόντα εισαγόμενα, βιομηχανικά κλπ, και  άρα διαφορετικές ανάγκες για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης κάθε Διεπαγγελματικής Οργάνωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά την άποψη της ΕΔΟΚ, η οριζόντια θέσπιση προϋποθέσεων δεν θα βοηθήσει τις ΔΟ να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα.Επιπλέον, η ΕΔΟΚ θα ήθελε να καταθέσει μια ακόμη  παρατήρηση. Στην ίδια ΥΑ αναφέρεται η κατάργηση προηγούμενων αποφάσεων, που επέβαλαν υποχρεωτικά ανταποδοτικά τέλη σε κτηνοτρόφους μη μέλη των ΔΟ.  Η υποχρεωτική καταβολή τελών από μη μέλη, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μπορεί να ισχύσει μόνο όταν έχει γίνει η λεγόμενη «επέκταση κανόνων».  Οπότε είναι μάλλον άτοπη η αναφορά σε υποχρεωτικά τέλη μη μελών, πόσω μάλλον για κατάργηση μιας απόφασης, της επέκτασης κανόνων,  που δεν έχει ληφθεί ακόμη».

26 June 2019
Banner