Μικτή εικόνα για τις εμπορικές επιδόσεις της Ε.Ε. στο κρέας τη δεκαετία 2006-2015

28 July 2016

Μικτή εικόνα για τις εμπορικές επιδόσεις της Ε.Ε. στο κρέας τη δεκαετία 2006-2015

Θετικό ισοζύγιο (εξαγωγές - εισαγωγές) κατέγραψε το εξωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2015 στο χοιρινό και στο κρέας πουλερικών, ενώ αντίθετη είναι η εικόνα όταν μιλάμε για το βόειο και το αιγοπρόβειο. Συγκεκριμένα, στα στοιχεία του αρμόδιου για την αγροτική ανάπτυξη τμήματος της Κομισιόν, φαίνεται ότι το 2015, το μέγεθος «εξαγωγές μείον εισαγωγές» (σε ποσότητες) ήταν: -93χιλ. τόνοι στο βόειο, +2.097χιλ. τόνοι στο χοιρινό, +877χιλ. τόνοι στο κρέας πουλερικών και -182χιλ. τόνοι στο αιγοπρόβειο.

Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι η αναδρομή δεκαετίας (2006-2015) που κάνει η αναφορά, και η οποία δείχνει τη μεγάλη εικόνα. Σύμφωνα με αυτήν, την τελευταία δεκαετία:

Οι εξαχθείσες ποσότητες βόειου ήταν πάντα λιγότερες από τις εισαχθείσες εκτός από το 2011. Αντιθέτως, στη δεκαετία τα παραπροϊόντα βόειου (εντόσθια κλπ.) είχαν πάντα θετικό πλεόνασμα. Το ίδιο και το εξωτερικό εμπόριο ζώντων βοοειδών, όπου το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών κατέγραψε ρεκόρ δεκαετίας.

Οι εξαχθείσες ποσότητες χοιρινού ήταν πάντα περισσότερες από τις εισαχθείσες, ενώ πέρυσι το ισοζύγιο έδειξε ένα πλεόνασμα μεγαλύτερο κατά 61% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2006. Το ισοζύγιο στα παραπροϊόντα χοιρινού ήταν πέρυσι 152% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2006. Στο εξωτερικό εμπόριο ζώντων χοίρων, η Ε.Ε. είχε επίσης πάντα στην εξεταζόμενη περίοδο θετικό ισοζύγιο, αν και πέρυσι παρουσίασε τη χειρότερη επίδοση της δεκαετίας.

Οι εξαχθείσες ποσότητες κρέατος πουλερικών ήταν πάντα περισσότερες εκτός από το 2007. Πρέπει να σημειωθεί ότι το θετικό ισοζύγιο μπαίνει σε μια ισχυρή αυξητική τροχιά από το 2010, για να εκτοξευθεί πέρυσι στους +877χιλ. τόνους. Ανελλιπώς θετικό στη δεκαετία και το εμπόριο ζώντων πουλερικών, έφτασε πέρυσι να είναι διπλάσιο από εκείνο του 2006.

Οι εξαχθείσες ποσότητες αιγοπρόβειου ήταν πάντα λιγότερες από τις εισαχθείσες. Το διαρκώς αρνητικό ισοζύγιο εν τούτοις βρίσκεται σε σταθερά καθοδική τροχιά, αντανακλώντας πιθανώς τη μείωση στην κατανάλωση αιγοπρόβειου, που παρατηρείται στην Ε.Ε. Αντίθετη η εικόνα στο εξωτερικό εμπόριο ζώντων προβάτων, όπου η Ε.Ε. έχει διαρκώς στην περίοδο 2006-2015 θετικό ισοζύγιο και πέρυσι κατέγραψε υψηλό δεκαετίας σημειώνοντας αύξηση… 763% σε σχέση με το 2006.

28 July 2016
Banner