Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σφαγείων για σχέδιο ιχνηλασιμότητας

30 January 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σφαγείων για σχέδιο ιχνηλασιμότητας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της συγκαλεί η Ένωση Σφαγείων Ελλάδας το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Porto Palace Hotel Thessalonikι» (οδός 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη).

Βασικό θέμα της Συνέλευσης είναι η αποδοχή σχεδίου ιχνηλασιμότητας.

Το Πρόγραμμα της Γεν. Συνέλευσης

12.00 - 12.30: Προσέλευση 
12.30 - 13.00: Χαιρετισµοί -Απολογισµός και αποδοχή των πεπραγµένων του ∆.Σ. της Ένωσης από τον Πρόεδρο κ. Μεγαλοβασίλη Βασίλειο 
13.00 - 14.00: ΖΥΠ και Κτηνιατρική Νοµοθεσία από τους κτηνιάτρους του 
ΥΠΑΑΤ Θ. Αλεξανδρόπουλο & Π. Παπαδάκη 
14.00 - 14.30: Ανάπτυξη της Μελέτης της ιχνηλασιµότητας της G. Logic - 
Αν. Τζανής 
14.30 - 15:30: ∆ιάλογος – Ερωτήσεις και ψήφισµα για την αποδοχή σχεδίου 
ιχνηλασιµότητας 

30 January 2019
Banner