Εξελίξεις στην Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων

22 December 2021

Εξελίξεις στην Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων

Ηχηρές παραιτήσεις και αποχωρήσεις των έξι από τα επτά μέλη του Δ.Σ. σημειώνονται στην Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων (ΠΕΝΕΚΖΖΩ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, που υπογράφει ο μέχρι τώρα πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Φασουλάς:

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κλάδο μας και τα μέλη της ΠΕΝΕΚΖΖΩ, ο Πρόεδρος Γιάννης Φασουλάς και τα Μέλη του Δ.Σ, Αντιπρόεδρος Δημήτρης Μπέλλας, Αντιπρόεδρος Νίκος Ζαβέρδας, Ταμίας Νικόλαος Ζιώζιας, Μέλος Γεώργιος Κασίδης, Μέλος Γεώργιος Γιωρούδης, ανακοινώνουν την παραίτησή τους από το Δ.Σ της ΠΕΝΕΚΖΖΩ και την αποχώρησή τους».

Οι παραιτηθέντες θα συνεχίσουν τη δραστηριοποίησή τους στον κλάδο, υποστηρίζοντας την ανάγκη για διάλογο και διαφάνεια.

Δηλώνουν μάλιστα με έμφαση, ότι:

«Η ανάγκη για δημιουργία δομών που θα είναι  ανοιχτές σε διάλογο, και θα στηρίζονται σε διαφανείς λειτουργίες και ανοιχτές πόρτες για τους πραγματικούς επαγγελματίες του κλάδου είναι επιτακτική, και ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ όσο και τα παραιτηθέντα μέλη δεσμεύονται να συνεχίσουν τον αγώνα τους,  σε οποιαδήποτε θέση κληθούν. Σκοπός δεν είναι η καρέκλα, αλλά η εξυγίανση και η ουσιαστική επίλυση προβλημάτων του τομέα του κρέατος».

22 December 2021
Banner
Banner