Εκπαιδευτικά προγράμματα για την υγιεινή τροφίμων

22 October 2015

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την υγιεινή τροφίμων

Σειρά τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας (EUCAT SA) με αντικείμενο: «Αξιολόγηση των γενικών και ειδικών κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις τροφίμων και επίσημος έλεγχος».
Το πρώτο αναφέρεται στους γενικούς κανόνες υγιεινής για όλες τις εγκαταστάσεις τροφίμων (περιλαμβανομένου του κρέατος), το δεύτερο συμπληρώνει το πρώτο και αναφέρεται στους ειδικούς κανόνες υγιεινής στις εγκαταστάσεις κρέατος και το τρίτο αφορά αποκλειστικά τα κρεοπωλεία.
Κύριος εισηγητής είναι ο Καθηγητής Σπ. Β. Ραμαντάνης, DVM, Dr. med. vet., Dipl. ECVPH. Το περιεχόμενο ανά πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Αξιολόγηση των γενικών κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις τροφίμων και επίσημος έλεγχος
Βασικό νομοθετικό πλαίσιο, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, ιχνηλασιμότητα, ανάκληση-απόσυρση, γενικά μικροβιολογικά κριτήρια, επιμολυντές, διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP, επισήμανση, υλικά σε επαφή με τρόφιμα, επίσημος έλεγχος.
Διάρκεια: 3 ημέρες
Τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής:
Αθήνα, 20, 21 και 22 Νοεμβρίου 2015
Θεσσαλονίκη, 11, 12 και 13 Μαρτίου 2016
Κόστος παρακολούθησης: 450 €

2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Αξιολόγηση των ειδικών κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις κρέατος και επίσημος έλεγχος
Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, μεταφορά ζώντων ζώων, σφαγείο, συντήρηση, μεταφορά κρέατος, εγκαταστάσεις τεμαχισμού, παραγωγή παρασκευασμάτων, κιμά, ΜΔΚ, προϊόντων με βάσει το κρέας, ΖΥΠ, μικροβιολογικά κριτήρια, σημεία ελέγχου βάσει των αρχών HACCP, επίσημος έλεγχος.
Διάρκεια: 3 ημέρες
Τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής:
Αθήνα, 22, 23 και 24 Ιανουαρίου 2016
Θεσσαλονίκη, 20, 21 και 22 Μαΐου 2016
Κόστος παρακολούθησης: 450 €

3ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Αξιολόγηση των γενικών και ειδικών κανόνων υγιεινής στο κρεοπωλείο και επίσημος έλεγχος
Βασικό και ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, παρασκευαστήριο, ΖΥΠ, υλικά συσκευασίας, επισήμανση, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά, ιχνηλασιμότητα, ανάκληση-απόσυρση, μικροβιολογικές δοκιμές, σημεία ελέγχου βάσει των αρχών HACCP, επίσημος έλεγχος.
Διάρκεια: 2 ημέρες
Τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής:
Αθήνα, 30 και 31 Ιανουαρίου 2015
Θεσσαλονίκη, 28 και 29 Μαΐου 2016
Κόστος παρακολούθησης: 300 €

Στο κόστος παρακολούθησης περιλαμβάνονται: απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης, coffee brakes, ελαφρύ γεύμα.
Παρέχονται ειδικές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρεία, σύλλογο, σύνδεσμο, φοιτητές, νέοι πτυχιούχοι κ.λπ.)
Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στο: www.eucat.gr
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, τηλ.: 210.7486.407, φαξ: 210.7792.041, e-mail: eucat@eucat.gr
Το περιοδικό Meat News είναι ο χορηγός επικοινωνίας των προγραμμάτων.

22 October 2015
Banner
Banner