Εγγύηση 30% για τις εισαγωγές κρέατος στη Βουλγαρία

12 March 2015

Εγγύηση 30% για τις εισαγωγές κρέατος στη Βουλγαρία

Προβλήματα στις εξαγωγές κρέατος προς την Βουλγαρία δημιουργούν τα μέτρα που έλαβε η εκεί κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις απάτες με την πληρωμή ΦΠΑ. Στη γειτονική χώρα η απόδοση ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις είναι περίπου… εθελοντική, αφού οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν φαίνεται να λειτουργούν επαρκώς.
Έτσι η βουλγάρικη κυβέρνηση βρήκε ένα ιδιόμορφο τρόπο για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Οι εμπορικές επιχειρήσεις που εισάγουν στη Βουλγαρία κρέας, ζάχαρη, φρούτα και λαχανικά είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν στο κράτος ως εγγύηση το 30% της εμπορικής αξίας (στη Βουλγαρία) των προϊόντων που μεταφέρουν κάθε φορά. Όσο αφορά στο κρέας, οι νταλίκες ελέγχονται, σφραγίζονται και ακινητοποιούνται στα σύνορα και απελευθερώνονται μόλις καταβληθεί το συγκεκριμένο ποσό. Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν την εγγύηση εντός 24 ωρών, αλλιώς τα προϊόντα τους απορρίπτονται. Εκ των υστέρων και εφόσον καταβληθεί το ΦΠΑ (το οποίο σημειωτέον είναι 20%), τότε η εγγύηση που έχει καταβληθεί είτε απελευθερώνεται, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, είτε παρακρατείται έναντι της επόμενης εισαγωγής.
Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες ασχολούνται με τη διακίνηση κρέατος.
Το γεγονός ήρθε σε γνώση της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, η οποία και το γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η UECBV με έγγραφό της προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Κομισιόν (DG TAXUD) χαρακτηρίζει την απόφαση της βουλγάρικης κυβέρνησης προβληματική και ζητά να μάθει αν είναι συμβατή με τους κανόνες λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς. Θέτει μάλιστα και ζήτημα άνισων όρων, εφόσον τα εγχώρια προϊόντα δεν υπόκεινται στο ίδιο σύστημα εγγυοδοσίας.
Όπως γράφει η σχετική επιστολή που απέστειλε στις 30 Ιανουαρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Jean-Luc Mériaux, «η Ενιαία Αγορά δομείται πάνω στην άρση των φραγμών και την απλοποίηση των υπαρχόντων κανονισμών προκειμένου να επιτρέπει σε κάθε έναν στην Ε.Ε. να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προσφερόμενες ευκαιρίες μέσω της πρόσβασης σε 28 χώρες και 503 εκατομμύρια ανθρώπους». Παρόλα αυτά «η βουλγαρική κυβέρνηση εφήρμοσε μέτρα για την καταπολέμηση των απατών στο ΦΠΑ, τα οποία, στην πράξη, παρεμποδίζουν το ελεύθερο εμπόριο των αγαθών, ειδικότερα του κρέατος, της ζάχαρης, των λαχανικών και των φρούτων».
Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει ως άμεση συνέπεια του συγκεκριμένου μέτρου τα εξής:
οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις να αποκλείονται από το εμπόριο, καθώς τα κόστη δεν είναι οικονομικά προσιτά,
το ελεύθερο εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος ευρωπαϊκής προέλευσης που προορίζονται για τη Βουλγαρία να παρεμποδίζεται.

12 March 2015
Banner