Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το πρόγραμμα της ΕΔΟΚ για προώθηση του πρόβειου κρέατος

25 October 2016

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το πρόγραμμα της ΕΔΟΚ για προώθηση του πρόβειου κρέατος

Νέους δρόμους για το ελληνικό αιγοπρόβειο κρέας ανοίγει η έγκριση του προγράμματος προώθησης υπό τον τίτλο Meet the Lamb, το οποίο υπέβαλε τον Απρίλιο η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος - ΕΔΟΚ. Το πρόγραμμα, που αφορά την ενημέρωση και προώθηση στις αγορές της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της Κομισιόν που ενημέρωσαν αρμοδίως το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην ουσία, το πρόγραμμα προώθησης του πρόβειου στις τρεις αγορές-στόχος, αφορά μια μεγάλη τριετή εκστρατεία την οποία κατά μεγάλο μέρος θα χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική επιτυχία της ΕΔΟΚ, η οποία συντόνισε την προετοιμασία και την υποβολή του προγράμματος, του οποίου το ύψος δαπανών φθάνει τα 3.200.000 ευρώ.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το meatnews.gr, τα καλά νέα είχαν φτάσει από μέρες στο ΥΠΑΑΤ και είχαν σκορπίσει αισιοδοξία σε στελέχη της Διεπαγγελματικής, που δήλωναν ότι η εξέλιξη αυτή θα δώσει αποφασιστική ώθηση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

8 προγράμματα

Δεν είναι όμως μόνο το πρόγραμμα για το πρόβειο κρέας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΑΑΤ, οκτώ είναι τα προγράμματα που εγκρίθηκαν. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκαν για τη χώρα μας 8 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 17.437.721 € με κοινοτική συμμετοχή 16.384.710 € και διάρκεια υλοποίησης από 1 έως 3 έτη.

Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποβλήθηκαν:

- 199 προτάσεις για απλά προγράμματα, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 60, συνολικού προϋπολογισμού 121.3 εκατ.€ και

- 27 προτάσεις για πολυπρογράμματα (διακρατικά), από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 6, συνολικού προϋπολογισμού 16.8 εκατ.€.

Από την χώρα μας υποβλήθηκαν συνολικά 41 προτάσεις για απλά προγράμματα εκ των οποίων εγκρίθηκαν 8 και 3 προτάσεις για πολυπρογράμματα χωρίς να τύχουν έγκρισης.

Τα εγκριθέντα προγράμματα αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων όπως αιγοπρόβειο κρέας, επιτραπέζιες ελιές, κονσερβοποιημένα φρούτα, κηπευτικά καθώς και καλάθι προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι για τα νέα προγράμματα καταργείται η εθνική συμμετοχή και το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. καθορίζεται σε 70-80% (εσωτερική αγορά Ε.Ε. – τρίτες χώρες). Για την Ελλάδα αυξάνεται επιπλέον κατά 5% λόγω του ότι ανήκει στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή».

25 October 2016
Banner
Banner