Εγρήγορση για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

14 January 2022

Εγρήγορση για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

Μετά την ενημέρωση για δεκάδες εστίες αφρικανικής πανώλους των χοίρων στη Βουλγαρία, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία συστήνει την εντατικοποίηση των μέτρων επιτήρησης.

Συγκεκριμένα, χθες 13/1/2022, από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκαν τα εξής σχετικά με την εντατικοποίηση  των μέτρων λόγω της επιζωοτίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία:

«Σε συνέχεια του από 09.07.2021 δελτίου τύπου της υπηρεσίας μας, που στόχο είχε την ενημέρωση κτηνοτρόφων, κυνηγών, θηροφυλάκων, μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων / ιδιωτών σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων (ΑΠΧ) στους αγριόχοιρους, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ’ αριθ. 1974/359630/13.12.2021 και 39/4402/07.01.2022), στη γειτονική Βουλγαρία, στο πλαίσιο Γενικής Επιτήρησης του νοσήματος, ενώ μέσα σε ένα περίπου χρόνο (από 01.01.2021 έως 09.12.2021) εντοπίστηκαν 6 εστίες ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους και 298 εστίες σε αγριόχοιρους, πρόσφατα, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση στις εστίες θηρευμένων αγριόχοιρων. Συγκεκριμένα, από 31.12.20221 έως 07.01.2022 εντοπίστηκαν 107 εστίες σε αγριόχοιρους, το 1/3 περίπου των εστιών του έτους 2021. Στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2022 κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, 19 δευτερογενείς εστίες ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία στις περιοχές Haskovo (2 εστίες), Kardzhali (7 εστίες) και Smolyan (10 εστίες) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Υπενθυμίζεται ότι «η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την κερδοφορία της κτηνοτροφίας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις φορτίων των εν λόγω ζώων και των προϊόντων τους εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες».

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα μας, το οποίο αποτελεί επιζωοτία όπου υφίσταται, με σοβαρότατες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, συνιστάται βάσει Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 -ΦΕΚ Β 313/28.01.2021, Υ.Α. 1102/182415/12.07.2021- ΦΕΚ Β 3211/22.07.2021) και εγκυκλίων (982/151995/09.06.2021, 1172/196069/23.07.2021, 458/50853/13.02.2020) η εντατικοποίηση :

α) της Παθητικής επιτήρησης (εντοπισμός αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών νεκρών, ακόμη και κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων, νεκρών χοίρων ή με ύποπτα συμπτώματα ή με παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά με την ΑΠΧ, συλλογή και δειγματοληψία αίματος και ιστών) και Ενεργητικής σε αγριόχοιρους και κατοικιδίους χοίρους (λήψη δειγμάτων από θηρευμένους αγριόχοιρους και κατοικιδίους χοίρους και προσκόμιση αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Π.Ε., λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας) και ειδικά στην «απαγορευμένη ζώνη 1» που εκτείνεται σε απόσταση 20 Km από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Τμήματα των Π.Ε. Σερρών, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου),

β) των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία και στις χοιροτροφικές  εκμεταλλεύσεις και 

γ) των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη χώρα μας».

14 January 2022
Banner