ΕΦΕΤ: Μη έγκυρα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

18 July 2017

ΕΦΕΤ: Μη έγκυρα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Για την ύπαρξη εταιριών που επικαλούνται σχετική Υπουργική Απόφαση του 2007 και οργανώνουν προγράμματα κατάρτισης για χειριστές τροφίμων χωρίς να έχουν προηγουμένως ακολουθήσει τη διαδικασία της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και να έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση, ενημερώνει τις επιχειρήσεις τροφίμων ο ΕΦΕΤ. Με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός επισημαίνει δύο περιστατικά και συνιστά στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους χειριστές τροφίμων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

«H εταιρεία «VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ» επικαλούμενη την ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-02007) ανακοίνωσε την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος σε προσωπικό επιχειρήσεων που χειρίζονται τρόφιμα στην Πρέβεζα, διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων». Σύμφωνα με το αρχείο που τηρεί η υπηρεσία μας για τα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία ουδέποτε έχει υποβάλλει αίτηση στον Ε.Φ.Ε.Τ για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Β΄/17-08-2007).

Επίσης, σε ότι αφορά την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERED ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ» έχει διαπιστωθεί ότι εκδίδει βεβαιώσεις με τις οποίες βεβαιώνει ότι χειριστές τροφίμων έχουν δηλώσει συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (επιπέδου 1) του ΕΦΕΤ. Οι  χορηγούμενες βεβαιώσεις αναφέρουν ότι τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από την εταιρεία  «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERED ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ» και ότι ο υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το παράβολο των 30 € μόλις ενημερωθούν για την έναρξη των σεμιναρίων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή όπως και η προηγούμενη ουδέποτε έχει υποβάλλει αίτηση στον Ε.Φ.Ε.Τ για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος αρμοδιότητας Ε.Φ.Ε.Τ.

Με αφορμή τα ανωτέρω δύο περιστατικά, ενημερώνονται τόσο οι επιχειρήσεις τροφίμων όσο και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές και χειρίζεται τρόφιμα, για την ύπαρξη εταιρειών που επικαλούνται την απαίτηση της νομοθεσίας (ΥΑ 14708/2007) για υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων που ασχολείται με τον χειρισμό τροφίμων και προσκαλούν χειριστές τροφίμων να εκπαιδευτούν από αυτούς χωρίς να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία που επιβάλλει η ΥΑ 14708/2007 και εκδίδουν βεβαιώσεις-πιστοποιητικά που δεν είναι έγκυρα όπως προκύπτει από τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.   

Συνεπώς, εφιστούμε την προσοχή στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους χειριστές τροφίμων να διερευνούν την εγκυρότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης που τους προτείνονται από παρόμοιους φορείς και να προβαίνουν σε διασταύρωση της νομιμότητας εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Για τη διασταύρωση της νομιμότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας (https://www.efet.gr) στο σχετικό πεδίο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και να ακολουθούν τον σύνδεσμο «Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων» και στη συνέχεια το υπό τον τίτλο «Εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων» αρχείο excel».

18 July 2017
Banner
Banner