ΕΦΕΤ: Πέντε «κλειδιά» ορθής πρακτικής για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων στο σπίτι

22 June 2020

ΕΦΕΤ: Πέντε «κλειδιά» ορθής πρακτικής για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων στο σπίτι

Σε συνέχεια των δύο οδηγών υγιεινής έναντι του SARS-CoV-2 που δημοσίευσε ο ΕΦΕΤ, έναν για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και έναν για τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και του προφίλ επικινδυνότητας για τον ίδιο ιό, ο Οργανισμός επέλεξε 40 αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις καταναλωτών και τις απαντάει με τρόπο απλό και κατανοητό εκδίδοντας ένα 25σέλιδο εγχειρίδιο υπό τον τίτλο «Τρώγοντας με ασφάλεια στο σπίτι».

Το εγχειρίδιο είναι επίσης διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ -  www.efet.gr

Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις, ομαδοποιήθηκαν ακολουθώντας τα παρακάτω πέντε «κλειδιά» ορθής υγιεινής πρακτικής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου τα τρόφιμα να καταναλώνονται με ασφάλεια στο σπίτι:

  • Καθαρισμός
  • Διαχωρισμός
  • Επαρκής θέρμανση
  • Επαρκής ψύξη/κατάψυξη
  • Επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών και νερού
22 June 2020
Banner
Banner